Termin siewu pszenicy ozimej – o tym należy pamiętać!

Termin siewu pszenicy ozimej ma duże, jak nie kluczowe znaczenie, w późniejszych fazach wzrostu tego zboża. W naszym kraju panują warunki klimatyczne, które pozwalają na uprawę pszenicy ozimej praktycznie na całym obszarze, chociaż występują pewne różnice odmianowe tego zboża. Na wyraźne reakcje poszczególny odmian pszenicy wpływają głównie zmienne na obszarze Polski kraju warunki dotyczące przebiegu zimy. Chodzi zatem o mrozoodporność. O czym zatem należy pamiętać w przypadku terminu siewu pszenicy ozimej?

rowny siew pszenicy ozimejW Polsce dostępnych jest wiele odmian pszenicy ozimej, z których od kilku lat coraz częściej wysiewa się odmiany pochodzące z Europy Zachodniej, ponieważ mimo, że są mało mrozoodporne, to jednak później w przemyśle spożywczym mają za to dobre parametry wypiekowe. Dzięki systemowi badań roślin uprawnych, w tym zbóż (system PDO), corocznie aktualizowana jest lista odmian sprawdzonych i dostosowanych do aktualnych potrzeb rolników na terenie całego naszego kraju (także jeśli chodzi o ich warunki przezimowania). Odmiany te dają dobry plon i mają wysokie wartości technologiczne. Jednak nawet najlepsza odmiana pszenicy ozimej nie załatwi wszystkiego i przy jej wysiewie należy pamiętać o pewnych ważnych kwestiach, które wymieniamy poniżej.

1.Odpowiednio przeprowadzona uprawa przedsiewna

Ma za zadanie umieścić wysiewane nasiona na jednakowej głębokości na zagęszczonym podłożu, oraz przykryć je cienką warstwą gleby o prawidłowej strukturze. W skład takich uprawek przedsiewnych wchodzi orka siewna i przedsiewne doprawienie roli. Należy pamiętać, by orkę siewną robić najlepiej pługiem zagregowanym z broną lub wałem specjalnym, w terminie ok. 14-21 dni przed wysiewem pszenicy ozimej. Jeśli się z różnych względów spóźnimy, to orkę taką najpóźniej można wykonać bezpośrednio przed wysiewem pszenicy, jednak wtedy konieczne jest zagęszczenie gleby wałem. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że zbiory przedplonu zostaną przeprowadzone przy optymalnej wilgotności gleby, to wtedy orkę siewną także należy wykonać w takich warunkach (wtedy wystarczy orka na głębokość 15-18 cm). Tylko na polach mocno rozjeżdżonych w trakcie zbioru przedplonu i/lub silnie zachwaszczonych, zaleca się większą głębokość orki (do 25 cm). Pamiętać przy tym należy, że to, jak przygotujemy glebę pod siew pszenicy ma duże znaczenie, bo tylko prawidłowy stan roli stworzy odpowiednie warunki do uzyskania wyrównanych wschodów, dających w konsekwencji równomiernie zagęszczony łan pszeniczny i o korzystnej strukturze (m.in. o zbliżonej liczbie źdźbeł w każdej z roślin oraz o podobnej wysokości i prawidłowo wykształconych kłosach), który jest konkurencyjny w stosunku do chwastów i może wydać odpowiednio duży i dobrej jakości plon. Niewłaściwa przedsiewna uprawa roli powoduje natomiast umieszczenie nasion w glebie na różnej głębokości, przez co zbyt głęboko wysiane nasiona zostają osłabione, mają opóźnione wschody ( nawet o 5-7 dni), a ich część nadziemna jest silnie uszkadzana przez agrofagi. Natomiast nasiona umieszczone zbyt płytko w glebie, z powodu szybkiego wysychania powierzchniowej warstwy gleby, często w ogóle nie kiełkują.

Przeczytaj również: Zwalczanie chwastów w zbożach – jesienią czy wiosną – co wybrać?

2. Odpowiedni dobór i przygotowanie nasion siewnych

Trzeba zwracać uwagę, by nasiona przeznaczone do siewu odznaczały się dobrym wyrównaniem, czystością minimum 98% oraz zdolnością kiełkowania minimum 90%. Ponadto, obecnie niezbędnym elementem agrotechniki, jest też odpowiednie zaprawienie ziarna siewnego, ponieważ skutecznie ogranicza występowanie wielu chorób i grzybów, z których niektóre (np. głownię pyłową lub śmieć cuchnącą) zwalcza się jedynie za pomocą tego sposobu, więc jeśli do siewu użyjemy nasion niezaprawionych, to potem walka z nimi będzie już niemożliwa.

3. Odpowiedni wysiew nasion

siew pszenicy ozimej za pomocą poteznego sprzetuSiew nasion pszenicy ozimej, w zależności od wilgotności i zbitości gleby, powinno się wykonywać optymalnie na głębokość 2-4 cm, o rozstawie rzędów 8-5 cm. By rośliny mogły potem rozwijać się prawidłowo, siew musi być równomierny i o jak największej odległości ziaren od siebie w rzędzie. Trzeba tu pamiętać zatem o zasadzie, że im większa gęstość siewu, tym mniejsza musi być rozstawa rzędów. Obecnie zwykle stosuje się siew co 10-11 cm. Można też zastosować siewnik z redlicami do siewu rozproszonego, tworzącymi pasmo siewne zamiast rzędów siewnych. W praktyce, w przypadku pszenicy ozimej zwykle stosuje sie wysiew kwalifikowanego materiału siewnego w ilości 250-350 ziaren/m2, przy czym wzrost tej ilości z 300 do 500 ziaren/m2, powoduje co prawda niewielkie różnice w plonie, jednak przy terminowym siewie i na żyznej glebie, powoduje za to nadmierne zagęszczenie łanu i wszelkie nie korzystne konsekwencje z tym związane.

4. Właściwy termin siewu pszenicy ozimej

To bardzo ważny czynnik rzutujący w znacznym stopniu na plon i jakość uzyskanego ziarna. Dla plonowania pszenicy ozimej, najkorzystniejsze są siewy w 2 i 3 dekadzie września. Nie wolno opóźniać wysiewu! Opóźniony do 10 października wysiew, może spowodować spadek plonu o 7-17%, jeżeli tylko plantacja zdoła przezimować normalnie, bo przy ciężkich zimach spadek plonu będzie wtedy jeszcze większy! Zmniejszyć skutki opóźnionego terminu siewu może jednak dobre zaopatrzenie słabiej ukorzenionych roślin we wszystkie składniki pokarmowe (odpowiednie nawożenie). Termin siewu pszenicy ozimej zależy jednak przede wszystkim od warunków klimatycznych panujących w danym regionie Polski. Zaleca się następujące przedziały terminów siewu, pamiętając jednak zawsze o siewie na początku podanych terminów: 5-20 września w północno-wschodniej części Polski 10-25 września w rejonie centralnym i południowo-wschodnim, 15.09- 01.10 na zachodzie kraju, oraz 20.09-05.10 na Nizinie Śląskiej i nizinach nadmorskich.

5. Odpowiednia ochrona roślin zaraz po siewie

Wyeliminuj konkurencję w stosunku do pszenicy ozimej, tak aby dać zbożu jak najlepsze możliwe warunki do wzrostu. Dzięki eliminacji chwastów i wybraniu odpowiedniego terminu siewu pszenicy dajemy roślinie najlepszy możliwy start na samym początku wegetacji.

Przeczytaj więcej o zwalczaniu chwastów w pszenicy ozimej:
Zwalczanie chwastów w pszenicy ozimej – 3 fakty, o których dużo osób zapomina

 

Interesujesz się tematem zwalczania chwastów? Zapoznaj się z artykułem, który znajdziesz  tutaj>>

Polecamy także: