Zwalczanie chwastów w zbożach. Jesienią czy wiosną – co wybrać?

Zwalczanie chwastów w zbożach jest praktycznie nieuniknione. Od lat wśród producentów zbóż występuje jednak ten sam dylemat – chwasty w zbożach lepiej jest zwalczać jesienią czy wiosną? Specjaliści jednak zdecydowanie radzą – by robić to już jesienią. Warto jednak wiedzieć – dlaczego!

Co mówią eksperci na temat zwalczania chwastów w zbożach?

Decyzja o tym, by rozpocząć zwalczanie chwastów w zbożach właśnie jesienią, z wielu względów jest bardziej racjonalna. Jest też zdecydowanie rekomendowana przez producentów, którzy próbowali odchwaszczania zarówno w okresie jesiennym, jak i wiosennym. Taka decyzja powinna być jednak podejmowana w oparciu o aktualną, jesienną analizę warunków agrotechnicznych.

Jeśli występują optymalne warunki do siewu i początkowego wzrostu zbóż ozimych, to są one też dobre do przeprowadzenia po ich zasiewie lub wschodach, jesiennego zabiegu odchwaszczającego. W dodatku, większość dostępnych na rynku herbicydów do zwalczania chwastów w okresie jesiennym, ma szerokie spektrum działania. Na rynku dostępne są też takie, które zwalczają miotłą zbożową, zdecydowanie najbardziej popularnego chwasta jednoliściennego występującego w zbożach. Przekładem jest preparat Battle Delta® 600 SC. Zastosowanie środka w odpowiednim momencie wegetacji, zgodnie z zaleceniami producenta, powoduje brak wystąpienia miotły zbożowej aż do zbiorów. To preparat, który zapewnia skuteczne zwalczanie chwastów w zbożach, poprzez zabieg jesienny.

Zwalczanie chwastów w zbożach - na obrazku widoczne maki w uprawie zboża

Jeśli tylko to jest możliwe – nie zwlekaj do wiosny!

Nie powinno się więc niepotrzebnie zwlekać do wiosny, z wykonaniem zabiegu agrotechnicznego zwalczania chwastów. Zabieg jesienny jest bardziej odpowiedni oraz uzasadniony biologicznie i ekonomicznie.

Dlaczego lepiej zwalczać chwasty w zbożach już jesienią, a nie dopiero wiosną?

O tym dlaczego lepiej przeprowadzać zabiegi herbicydowe jesienią decyduje kilka czynników. Mianowicie stosując herbicydy jesienią.

 • Zwalcza się chwasty wschodzące i/lub będące w początkowych stadiach rozwojowych, czyli w okresie największej wrażliwości na substancje aktywne herbicydów.
 • Wcześnie eliminuje się konkurencję dla rośliny uprawnej o składniki pokarmowe, wodę i światło. Jest to bardzo ważne, ponieważ zwykle przed zasiewem stosuje się nawożenie przedsiewne. W przypadku braku odchwaszczenia jesiennego, chwasty mogłyby z tego nawożenia korzystać aż do wiosny;
 • Chroni się zimotrwałość zbóż. Zbyt duża liczba niektórych gatunków chwastów może pogarszać zimotrwałość zbóż.

Ewentualny wiosenny termin zwalczania chwastów w zbożach powinno się traktować tylko wyłącznie jako konieczną alternatywę, w takich przypadkach jak:

  • złe warunki agrotechniczne dla przeprowadzenia zabiegu zwalczania chwastów jesienią, np. długotrwałe opady utrudniające, a nawet uniemożliwiające wyjazd maszyn na pole. Takie, które mogą obniżać skuteczność zwalczania chwastów, za to negatywnie wpływać na środowisko naturalne;
  • nadmierne zbrylenie gleby na skutek długotrwałych susz w okresie siewu i jesiennego terminu aplikacji herbicydów w zboża ozime;
  • mocno spóźniony termin siewu, przez co nie ma gwarancji na uzyskanie odpowiednio długiego okresu po zastosowaniu herbicydu, do pierwszych mrozów.

Inne powody, dla których wiosenne zabiegi mogą być mniej skuteczne? 

 • W okresie wczesnowiosennym bardzo prawdopodobnie mogą wystąpić niekorzystne czynniki pogodowe, skutecznie opóźniające lub utrudniające zabiegi odchwaszczające, takie jak: długo utrzymujące się niskie temperatury, długotrwałe opady, cykliczne poranne przymrozki. To z kolei decydująco wpływa na uzyskanie zadowalającej skuteczności zwalczania chwastów.
 • Większość herbicydów zalecanych do odchwaszczania zbóż w okresie wiosennym, staje się mniej skuteczna wraz ze wzrostem faz rozwojowych chwastów. By wtedy w pełni zwalczyć chwasty, konieczne jest stosowanie najwyższych zalecanych dawek, lub mieszaniny kilku herbicydów, co nie jest korzystne ekonomicznie oraz ma ujemny wpływ na rośliny uprawne i środowisko.
 • Herbicydy jesienne mają lepsze mechanizmy działania niż wiosenne. Środki ochrony roślin zwalczające chwasty wiosenną w większości działają tylko nalistnie. Natomiast herbicydy jesienne działają nalistnie i doglebowo na chwasty, dzięki czemu są o wiele skuteczniejsze. Pozwala to na większą elastyczność w doborze terminu jesiennej aplikacji herbicydów.
 • Herbicydy wiosenne dla osiągnięcia pełnej skuteczności chwastobójczej wymagają wyższych temperatur w okresie aplikacji i po aplikacji (zwykle powyżej 10oC), co w praktyce rzadko się zdarza. Charakteryzują się też bardzo powolną skutecznością chwastobójczą – 3-4 tygodnie.

Interesujesz się tematem zwalczania chwastów? Zapoznaj się z artykułem, który znajdziesz tutaj>>

Herbicydy oferowane przez FMC i ich zastosowanie jesienią i wiosną

Herbicyd Jesień Wiosna Rośliny uprawne Dodatkowe informacje
Rumba® 069 EW/ x pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara czytaj więcej
Battle Delta® 600 SC x Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime czytaj więcej
Foxtrot® 069 x pszenica ozima, pszenżyto ozime czytaj więcej

Polecamy także: