Groźny chwast w rzepaku. Charakterystyka przytulii czepnej

Poważnym zagrożeniem na plantacji rzepaku jest zachwaszczenie. Chwast w rzepaku, który sprawia rolnikom najwięcej problemu to – przytulia czepna, która na polu wschodzi jesienią oraz wiosną. Nie tylko stanowi konkurencję dla rosnącego rzepaku, ale również obniża jakość zebranego plonu. Zanieczyszczenie nasion rzepaku nasionami przytulii dyskwalifikuje ich sprzedaż do olejarni. Sprawdź jak sobie radzić z tym kłopotliwym chwastem w rzepaku.

Jak zwalczyć chwasty w rzepaku?

Znajomość historii pola oraz wnikliwa jego lustracja są nieodzowne dla podjęcia decyzji o wyborze odpowiedniego preparatu chwastobójczego. Z praktyki rolniczej wynika, że dla osiągnięcia wysokiego plonu o odpowiedniej jakości niezbędne jest zwalczenie dominujących roślin konkurencyjnych na danym polu. Długi okres wegetacyjny rzepaku oraz często występujące uszkodzenia mrozowe, powodują że rzepak jest rośliną szczególnie narażoną na konkurencję ze strony chwastów. Reaguje wyraźnym obniżeniem plonowania na występujące na plantacjach rośliny konkurencyjne, takie jak przytulia czepna, samosiewy zbóż, perz właściwy, gatunki rumianowate.

Jeszcze więcej informacji znajdziesz w artykule Przytulia Czepna – rozpoznaj już od pierwszych liści, aby zwalczy >>

SzkodliwoChwast w rzepakuść przytuli czepnej

Przytulia czepna jest rośliną bardzo konkurencyjną dla roślin uprawnych. Odznacza się zdolnością przystosowawczą do zmiennych warunków środowiska. Efektywniej od rzepaku pobiera wodę oraz składniki pokarmowe z gleby. Za pomocą chwytnej łodygi wspina się po roślinach uprawnych, powodując ich zagłuszanie oraz wyleganie. Oprócz tego nasiona przytulii znacznie obniżają jakość zebranego plonu. Zanieczyszczenie nasion rzepaku nasionami przytulii dyskwalifikuje ich sprzedaż do olejarni. Niestety nie ma opracowanych jednoznacznych progów szkodliwości przytuli czepnej dla rzepaku, a te istniejące nie zawsze pokrywają się ze sobą. Wynika to z faktu, że wysokość strat plonu uzależniona jest od liczebności przytulii na jednostce powierzchni, terminu siewu rzepaku, warunków klimatycznych i glebowych. Jednak za szacowany próg szkodliwości przytulii czepnej dla rzepaku można przyjąć już 1 roślinę/m2.

Jaki środek wybrać?

Środkiem, który zwalcza przytulię czepną jest Command® 480 EC. Jest to środek, który od ponad 20 lat z powodzeniem stanowi podstawowy element ochrony rzepaku przed przytulią czepną w Europie. Charakteryzuje go wysoka skuteczność i niezawodność w zwalczaniu przytulii czepnej i wielu innych chwastów dwuliściennych. Środek jest pomocny nie tylko w odchwaszczania rzepaku, ale również w odchwaszczeniu warzyw.

Przeczytaj więcej na temat tego środka tutaj >>

Chwast w rzepaku wiosną – jak go skutecznie zwalczyć?

Wiosną należy zwalczać zarówno chwasty, które przezimowały jak również te które dopiero wyrosły. W przypadku roślin młodych jest o tyle łatwiej, że nie posiadają one w pełni wykształconej warstwy woskowej, która utrudniałaby przenikanie substancji aktywnych do ich wnętrza. Sam wiosenny zabieg herbicydowy powinien mieć charakter korygujący i interwencyjny. W żadnym razie nie można zaniechać zabiegu chwastobójczego jesienią. Niewyeliminowany jesienią chwast w rzepaku jest później bardzo trudny do zwalczenia oraz sprzyja rozwojowi chorób i inwazjom szkodników. Wiosną oprysk powinien zostać przeprowadzony, jak najszybciej po ruszeniu wegetacji. Z tego powodu należy wybrać preparat zawierający substancje czynne skuteczne w niskich temperaturach i niezależnie od wilgotności powietrza.

Polecamy także: