Zwalczanie omacnicy prosowianki – krok po kroku

Jak powszechnie wiadomo, omacnica prosowianka jest niebezpiecznym i trudnym do zwalczania szkodnikiem w uprawie kukurydzy. Straty spowodowane przez żarłoczne gąsienice tego niewielkiego motyla przekraczają nawet 30% plonu. W polskich warunkach klimatycznych omacnica prosowianka daje jedno pokolenie w ciągu roku. Sprawdź co musisz wiedzieć o cyklu rozwojowym tego szkodnika, aby go pokonać. Jak powinno wyglądać zwalczanie omacnicy prosowianki?

Maj czyli co dzieje się z omacnicą wiosną?

Wiosną, kiedy jest już wystarczająco ciepło, zazwyczaj już w drugiej połowie maja następuje przepoczwarzanie się zimujących gąsienic.

Czerwiec – wylot motyli omacnicy, składanie jaj i wykluwanie się gąsienic

Zwykle od pierwszej dekady czerwca, rozpoczyna się wylot motyli z poczwarek. Na polach uprawnych prowadzonych w płodozmianie omacnica prosowianka pojawia się kilka kilkanaście dni później, niż ma to miejsce w monokulturach. W uprawie kukurydzy, w pierwszej kolejności, zjawiają się samce. Samice pojawiają się kilka dni później i stopniowo stają się płcią dominującą. Pierwsze złoża jaj składają już od końca drugiej dekady czerwca. Po około siedmiu dniach ze złożonych jaj wykluwają się gąsienice.

Lipiec – intensywny wylot motyli 

W pierwszej dekadzie lipca obserwuje się najintensywniejsze wyloty motyli, zaś w drugiej połowie miesiąca nasilone składanie jaj przez samice.

Sierpień – omacnica wciąż stanowi zagrożenie dla kukurydzy 

W drugiej dekadzie sierpnia obserwuje się ostatnie pojedyncze złoża jaj omacnicy prosowianki, z których w krótkim czasie, bo nawet już po czterech dniach wykluwają się gąsienice.

Wrzesień – szkodnik szykuje się do zimowania 

Od września omacnica prosowianka rozpoczyna przygotowania do zimowania. Do tego celu preferuje resztki pożniwne kukurydzy oraz w chwasty grubo łodygowe. Stadium zimującym są gąsienice. Stopniowo wgryzają się w podstawę roślin tworząc tzw. kolebkę, a wejście do niej zasklepiają specjalną wydzieliną. Następnie tworzą oprzęd, w którym zimują.

Zwalczanie omacnicy prosowianki 

Sprawdzonym i skutecznym rozwiązaniem w zwalczaniu omacnicy jest >>> Coragen® 200 SC. <<< SPRAWDŹ!

Środek ten stanowi tez doskonałe rozwiązanie w ochronie kapusty głowiastej białej nie tylko przed gąsienicami bielinka kapustnika, ale również bielinka rzepnika oraz tantnisia krzyżowiaczka. Coragen® 200 SC zawiera substancję Rynaxypyr® , dzięki czemu jest wyjątkowo selektywny i bezpieczny do pożytecznych owadów i roztoczy. Preparat ten charakteryzuje się również długotrwałym działaniem oraz odpornością na zmywanie.

 

Pamiętaj!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Polecamy także: