Ochrona roślin ZwalczanieOmacnicy prosowiankiKrok po kroku

Opublikowano: 23 lipca, 2018 | autor: Redaktor

Zwalczanie omacnicy prosowianki – krok po kroku

Jak powszechnie wiadomo, omacnica prosowianka jest niebezpiecznym i trudnym do zwalczania szkodnikiem w uprawie kukurydzy. Straty spowodowane przez żarłoczne gąsienice tego niewielkiego motyla przekraczają nawet 30% plonu. W polskich warunkach klimatycznych omacnica prosowianka daje jedno pokolenie w ciągu roku. Sprawdź co musisz wiedzieć o cyklu rozwojowym tego szkodnika aby go pokonać!

Maj

Wiosną, kiedy jest już wystarczająco ciepło, zazwyczaj już w drugiej połowie maja następuje przepoczwarzanie się zimujących gąsienic.

Czerwiec

Zwykle od pierwszej dekady czerwca, rozpoczyna się wylot motyli z poczwarek. Na polach uprawnych prowadzonych w płodozmianie omacnica prosowianka pojawia się kilka kilkanaście dni później, niż ma to miejsce w monokulturach. W uprawie kukurydzy, w pierwszej kolejności, zjawiają się samce. Samice pojawiają się kilka dni później i stopniowo stają się płcią dominującą. Pierwsze złoża jaj składają już od końca drugiej dekady czerwca. Po około 7 dniach ze złożonych jaj wykluwają się gąsienice.

Lipiec

W pierwszej dekadzie lipca obserwuje się najintensywniejsze wyloty motyli, zaś w drugiej połowie miesiąca nasilone składanie jaj przez samice.

Sierpień

W drugiej dekadzie sierpnia obserwuje się ostatnie pojedyncze złoża jaj, z których w krótkim czasie, bo nawet już po 4 dniach wykluwają się gąsienice.

Wrzesień

Od września omacnica prosowianka rozpoczyna przygotowania do zimowania. Do tego celu preferuje resztki pożniwne kukurydzy oraz w chwaty grubo łodygowe. Stadium zimującym są gąsienice. Stopniowo wgryzają się w podstawę roślin tworząc tzw. kolebkę, a wejście do niej zasklepiają specjalną wydzieliną. Następnie tworzą oprzęd, w którym zimują.

Omacnica prosowianka jak ją zwalczać

Sprawdzonym i skutecznym rozwiązaniem w zwalczaniu omacnicy jest Steward 30 WG. Steward 30 WG to środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania jaj oraz larw szkodliwych owadów. Zalecany termin stosowania preparatu przypada od początku masowego wylotu motyli do momentu wylęgu pierwszych larw nie wcześniej niż od fazy czwartego kolanka (BBCH 34) i nie później niż do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 77).


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑