Ochrona roślin odporność chwastów

Opublikowano: 10 listopada, 2015 | autor: Redaktor

Odporność chwastów – dowiedz się co ją warunkuje

Odporność jest zjawiskiem, kiedy grupa osobników danego gatunku chwastu jest odporna na taką dawkę herbicydu, która w normalnych okolicznościach niszczyłaby całą jego populację. Do czynników odpowiedzialnych za powstanie tego zjawiska należą: stosowanie herbicydów o jednym mechanizmie działania na danym polu, przez wiele lat z rzędu, błędny dobór preparatów w stosunku do składu gatunkowego chwastów w uprawie, wykonanie zabiegu herbicydowego w niewłaściwej fazie rozwojowej roślin konkurencyjnych oraz przy niesprzyjających warunkach dla prawidłowego działania preparatu.

Odporność chwastów – przyczyny

Krótka historia o długotrwałym stosowaniu herbicydów bez rotacji

Od ponad pół wieku w uprawach rolniczych wykorzystywane są herbicydy selektywne, które odznaczały się wysoką skutecznością w niszczeniu chwastów. W tym okresie powszechnie wykorzystywane były środki tiazynowe, które w swoim składzie zawierały atrazynę, symazynę oraz cjazynę. Skutecznie one eliminowały takie rośliny jak komosa biała, tobołki polne, szarłat szorstki czy rdest. Jednak intensywne stosowanie tych środków na tym samym polu przez wiele lat z rzędu doprowadziło do nagromadzenia substancji aktywnych w środowisku, co było przyczyną intensywnego rozwoju biotypów odpornych na środki ochrony roślin.

Właściwa faza rozwojowa chwastów

Stosowanie herbicydów w przypadku roślin o zaawansowanych fazach rozwojowych skutkuje przeżyciem najlepiej rozwiniętych roślin, które wydadzą nasiona, a tym samym wzbogacą bank diaspor w glebie.

Zbyt małe dawki preparatów

Stosowanie zbyt małych dawek herbicydów może być przyczyną powstawania u chwastów biotypów odpornych oraz kompensacji gatunków podatnych na ten proces.

Odporność chwastów – prosta

Jest to odporność na jeden herbicyd lub na środki należące do innych grup o innej budowie chemicznej lecz takim samym mechanizmie działania substancji aktywnych. Gwiazdnica pospolita wytworzyła mechanizm odporności na izoproturon, natomiast na chlorotoluron, należący do tej samej grupy chemicznej nadal jest substancją skutecznie zwalczającą ten gatunek.

Odporność chwastów – krzyżowa

Występuje w przypadku gdy biotyp chwastu odporny jest na co najmniej dwa środki ochrony roślin należące do tej samej grupy chemicznej lub do różnych grup, ale substancje aktywne w preparatach wykazują ten sam mechanizm działania. Przykładem takiej odporności jest szarłat szorstki, który wykazuje odporność na nikosulfuron i imazetapyr.

Biotypy odporne coraz liczniejsze

Według najnowszych światowych danych, zostały zidentyfikowane 183 gatunki chwastów odpornych na różne substancje aktywne zawarte w herbicydach. Większość stanowią chwasty dwuliścienne – 110 gatunków. Spośród wszystkich gatunków dominuje odporność na preparaty tiazynowe, sulfonylomocznikowe, imidazole oraz graminicydy.

Coraz większy problem również w Polsce

W naszym kraju zjawisko odporności chwastów staje się coraz powszechniejsze. Do tej pory stwierdzono, że szarłat szorstki, komosa biała oraz chwastnica jednostronna wykazują odporność na atrazynę stosowaną w uprawach kukurydzy, natomiast miotła zbożowa oraz chaber bławatek na chlorotoluron stosowany w pszenicy.

Środki ochrony roślin, które zwalczają chwasty znajdziesz na stronie FMC Agro Polska >>

Tags:


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑