Gatunek

Gatunek

Gatunek to zespół organizmów o podobnej budowie i wspólnym pochodzeniu mogący się ze sobą krzyżować dając płodne potomstwo.

 • Chroniony – gatunek objęty prawną ochroną państwa
 • Dominujący – gatunek, który na danym obszarze wywiera największy wpływ na lokalną biocenozę, głównie ze względu na największą liczebność występowania
 • Endemiczny – gatunek unikatowy dla danego miejsca lub regionu, nie występujący na żadnym innym obszarze w sposób naturalny
 • Kluczowy – gatunek o nieproporcjonalnie dużym wpływie na ekosystem w którym występuje oraz o kluczowej roli w utrzymaniu jego struktury
 • Łowny – gatunek dzikiego ssaka lub ptaka, który zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie może być pozyskany na drodze polowań lub odłowów przez człowieka
 • Miejscowy, rodzimy – gatunek pochodzący z obszaru swojego występowania
 • Obcy – gatunek występujący poza miejscem swojego naturalnego występowania, zdolny do przeżycia i rozmnażania się
 • Pionierski – gatunek, który jako pierwszy dokonuje kolonizacji siedlisk o skrajnie niekorzystnych warunkach
 • Pospolity – gatunek występujący na rozległym obszarze, w dużej liczebności, niezagrożony wyginięciem
 • Reliktowy – gatunek stanowiący pozostałość po minionych epokach geologicznych
 • Rzadki – gatunek występujący nielicznie
 • Spontaniczny – gatunek wprowadzony świadomie lub nie do siedlisk przekształconych przez człowieka
 • Wprowadzony, indukowany – gatunek sztucznie wprowadzony przez człowieka do środowiska w którym wcześniej nie występował
 • Wskaźnikowy – gatunek o wąskim zakresie tolerancji na jeden lub więcej czynników ograniczających, wykorzystywany do oceny zmian w środowisku jego występowania m.in. stopnia zanieczyszczenia środowiska
 • Zagrożony – gatunek zagrożony wyginięciem
Wróć do słownika

Polecamy także: