Nierówny wzrost kukurydzy? Wiemy jak temu zapobiec!

Niektóre z  tegorocznych plantacji kukurydzy już teraz są nierówne i przerzedzone. Taki stan obsady jest wypadkową kilku czynników i niewątpliwie będzie rzutował na przyszłych plonach. Na niektóre z nich, takie jak przebieg pogody producent rolny nie ma wpływu. Ale na inne takie jak dobór odpowiedniego materiału siewnego, czy prawidłowe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych już tak. Wyselekcjonowaliśmy pięć błędów, które mają wpływ na nierówny wzrost kukurydzy.

Nierówny wzrost kukurydzy – Co ma na niego wpływ?

nierówny wzrost kukurydzy1. Kukurydza tylko w pierwszym pokoleniu

Zdaniem ekspertów odpowiedni dobór odmiany kukurydzy pod dane stanowisko może stanowić nawet 30% sukcesu. Do wysiewu powinno się stosować jedynie kwalifikowany materiał siewny pierwszego pokolenia mieszańców F1, który dzięki efektowi heterozji gwarantuje wysokie plony o dobrych cechach jakościowych. Wykorzystanie do siewu ziarna pochodzącego z samoreprodukcji, pokolenia F2 lub nawet F3, niesie za sobą ryzyko otrzymania niezadawalających plonów. Kwalifikowane ziarno siewne, pochodzące ze sprawdzonego źródła, powinno być odpowiednio zapakowane oraz oznakowane. Na opakowaniu muszą znajdować się m.in. nazwa i dane producenta, informacja o odmianie, rok produkcji materiału siewnego oraz nazwa preparatu, który posłużył do zaprawiania ziarniaków.

2. Z czasem spada siła kiełkowania nasion

Zdarza się, że do siewu wykorzystuje się ziarno pozostałe z ubiegłorocznego siewu. Pomimo tego, że takie ziarno mogło być przechowywane w optymalnych warunkach, należy pamiętać, że jego siła kiełkowania z czasem jest obniżona.

3. Nieodpowiedni dobór stanowiska

Kukurydza jest rośliną, która nie wybacza błędów w doborze stanowiska pod uprawę. Powinna być wysiewana jedynie na stanowiskach, na których znajdzie optymalne warunki do rozwoju. W przeciwnym razie, jej rozwój nie będzie przebiegał prawidłowo, co będzie mieć odzwierciedlenie w wielkości plonów. Na glebach zbyt lekkich, delikatne siewki kukurydzy muszą się mierzyć z okresami suszy. Z kolei na glebach ciężkich tworzące się skorupy ziemi mogą uniemożliwić młodym roślinom przebicie się na powierzchnię.

4. Kukurydza wysiewana coraz wcześniej

Niegdyś kukurydza wysiewana była w maju. Obecnie zabieg ten wykonuje się już pomiędzy 20 kwietnia, a 5 maja. Termin siewu kukurydzy powinien być ustalony wg temperatury gleby, która powinna wynosić co najmniej 8°C.

5. Nieodpowiednia ochrona plantacji przed agrofagami

Mówiąc o przyczynach nierównego wzrostu kukurydzy nie można pominąć tematu agrofagów. Plantacje kukurydzy narażone są na ataki takich groźnych szkodników jak omacnica prosowianka oraz zachodnia stonka kukurydziana. Oprócz tego, powolny początkowy rozwój kukurydzy sprawia doskonałe warunki do rozwoju chwastów, które niezwalczane prędko opanowują stanowisko. Aby temu zapobiec powinno się stosować herbicydy takie jak Innovate 240 SC (dowiedz się więcej na temat środka), który charakteryzuje się szerokim zakresem zwalczanych chwastów oraz terminów stosowania.

Polecamy także: