Zbiór ziemniaków – o czym pamiętać?

Jednym z kluczowych elementów wpływających na opłacalność uprawy ziemniaków jest ich zbiór. Proces ten jest niezwykle istotny, ponieważ sposób jego przeprowadzenia decyduje o jakości i trwałości przechowalniczej bulw. Jest przy tym niezwykle pracochłonny, gdyż może pochłaniać od 40% do 60% całkowitych nakładów pracy w uprawie. W artykule przyjrzymy się kluczowym aspektom zbioru ziemniaków oraz temu jak unikać błędów podczas tego procesu. Zapraszamy do lektury artykułu Zbiór ziemniaków – o czym pamiętać?

Szacowanie terminu zbioru ziemniaków

Termin zbioru ziemniaków uwarunkowany jest uprawianą odmianą oraz warunkami pogodowymi. Przeprowadzony zbyt wcześnie może skutkować niewielkimi bulwami, podczas gdy zbyt późny może zwiększyć ryzyko ich gnicia.

W przypadku zbioru plonu głównego, termin zbioru przypada najczęściej na okres od połowy sierpnia do końca września. Jednak ciepła jesień niekiedy pozwala na jego przesunięcie nawet do końca pierwszej dekady października.

Mechaniczny zbiór bulw odmian późnych powinien być przeprowadzony po osiągnięciu przez nie pełnej dojrzałości, którą można rozpoznać po nie łuszczeniu się naskórka pod naciskiem kciuka.  Słabo wykształcony naskórek niesie ryzyko szybkiej utraty turgoru bulw oraz powstawania uszkodzeń mechanicznych sięgających w miąższ.

Przygotowanie ziemniaków pod zbiór – desykacja naci

Desykacja naci jest jednym z końcowych zabiegów w uprawie ziemniaka przygotowującym rośliny do zbioru. W zależności od stopnia zachwaszczenia pola oraz bujności naci desykację przeprowadza się metodą chemiczną lub mechaniczno-chemiczną.

Zabieg desykacji korzystnie wpływa na przyśpieszenie i równomierne dojrzewanie bulw oraz ułatwia pracę maszyn, kopaczek i kombajnów podczas zbioru. Ponadto używanie desykantów, takich jak na przykład Spotlight® Plus 060 EO, pomaga w zapobieganiu przemieszczania się wirusów z liści i łodyg do bulw.

Warunki termiczno-wilgotnościowe, a zbiór ziemniaków

Należy pamiętać, aby zbiór bulw odmian późnych ziemniaka przeprowadzać w temperaturze powyżej 10˚ C oraz wilgotności gleby nieprzekraczającej 15%.

Niższe temperatury oraz większa wilgotność gleby zwiększają podatność bulw na uszkodzenia mechaniczne. W temperaturach poniżej 10˚ C spada elastyczność naskórka, przez co bulwy stają się podatniejsze na uszkodzenia mechaniczne. Z kolei zwiększona wilgotność gleby negatywnie wpływa na dokładność zbioru.

Polecamy także: