Nawozy Odżywianie roślin

Opublikowano: 27 kwietnia, 2018 | autor: Redaktor

Odżywianie roślin. Kiedy jest ono optymalne?

Istnieje kilka charakterystycznych wskaźników, które pomagają w określeniu, czy roślinie została dostarczona odpowiednia ilość składników odżywczych. Do podstawowych należą: szybkość wzrostu, ilość wyprodukowanej biomasy, a także wielkość pozyskanego plonu. Ocena stanu odżywienia rośliny możliwa jest w określonej fazie rozwojowej rośliny. Nazywa się ją fazą wskaźnikową. Najłatwiej jest określić stan odżywienia na podstawie szybkości wzrostu rośliny oraz wyprodukowanej biomasy. Bardzo często w glebie dostępność składników odżywczych jest niewystarczająca, dlatego należy pamiętać o nawożeniu swojej uprawy. Pamiętajmy! Odżywiania roślin jest konieczne dla prawidłowego rozwoju i wysokiego plonowania.

Wyróżnia się pięć grup odżywiania roślin. Są to:

  • głęboki niedobór,
  • niedobór,
  • odżywienie optymalne,
  • odżywienie luksusowe,
  • nadmiar toksyczny.

Odżywianie roślin – podział na grupy

Odżywianie roślinGłęboki niedobór

Niedobór substancji odżywczych jest szkodliwy. Bezpośrednio wpływa na wszystkie procesy biochemiczne, zachodzące w roślinie. Wówczas może dość m.in. do zahamowania fazy wzrostu, pozyskania mniejszego plonu, a także znaczącego pogorszenia jego jakości.

Niedobór

Również jest niebezpieczny. Występuje, gdy rośliny nie mają jednego lub kilku składników niezbędnych do wzrostu. Niedobór skutkuje zakłóceniem niektórych przemian metabolicznych, co w konsekwencji skutkuje pogorszeniem jakości plonu. Najczęściej objawy niedoboru nie są widoczne, dopiero po poddaniu roślinie analizie chemicznej można określić, w przypadku którego pierwiastka wystąpił niedobór. Zazwyczaj występuje niedobór: azotu, fosforu, potasu, siarki oraz magnezu.

Odżywienie optymalne

Jest to najbardziej pożądany stan odżywienia rośliny. Wówczas roślina osiąga największą, optymalną wydajność procesów metabolicznych. Zostaje jej dostarczona minimalna ilość składników odżywczych, które pozwalają osiągnąć maksymalną masę.

Multiple Pro – Nawóz wieloskładnikowy, który warto znać!

Luksusowe odżywianie

Roślina otrzymuje ilość składników odżywczych, przekraczających jej potrzeby. Zazwyczaj zbyt duże odżywianie roślin nie ma negatywnego wpływu na ich rozwój. Jednak w niektórych przypadkach może wystąpić niewielkie zahamowanie wzrostu lub też nieznaczne pogorszenie jakości plonów.

Nadmiar toksyczny

Nadmiar składników odżywczych ma negatywny wpływ na rozwój rośliny. Może wywołać spowolnienie wzrostu, a nawet całkowite obumarcie rośliny. Przykładem jest wystąpienie nadmiernej ilości glinu oraz manganu w kwaśnych glebach.

Tags: ,


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑