Choroby zbóż ozimych – Jak się im przeciwstawić?

W prawdzie zbiory zbóż jarych dopiero przed nami, a do siewu ozimin jest jeszcze trochę czasu, ale już teraz warto zacząć myśleć o tym co będzie jesienią. Wielu chorobom zbóż ozimych można zapobiec nie tylko stosując odpowiednie agrochemikalia, ale również dokonując właściwego doboru odmian zbóż. Część z występujących na polu chorób jest ściśle skorelowana z cechami genetycznymi uprawianej rośliny i jej odmiany. Z tego powodu wolną chwilę warto przeznaczyć na przeanalizowanie najświeższych informacji.

Podatność zbóż ozimych na mączniaka prawdziwego

Mączniak prawdziwy zbóż należy do jednych z najgroźniejszych chorób zbożowych powodując ogromne straty gospodarcze mogące przekraczać 30% plonów. Porażone liście zbóż żółkną i obumierają. W miarę postępowania choroby porażeniu ulegają liście górne oraz kłosy. Niektóre gatunki, odmiany i linie zbóż są mniej podatne na tą chorobę od innych. W przypadku pszenicy odkryto ponad 60 odmian genu odporności na mączniaka prawdziwego specyficznych dla danej odmiany patogena. Dla żyta odkryto 8 genów odpowiedzialnych za to zjawisko. Nabywanie przez odmiany zbóż odporności na mączniaka prawdziwego jest długotrwałą pracą hodowlaną. Naukowcy podkreślają, że znaczna ilość genów odporności w przypadku pszenicy zwyczajnej została wprowadzona do roślin od jej przodków oraz innych roślin z nią spokrewnionych za pomocą hybrydyzacji, krzyżowania wstecznego oraz rekombinacji homologicznej.

Lista Odmian Zalecanych do uprawy

Corocznie publikowana jest lista odmian zbóż zalecanych do uprawy na danym obszarze. W spisie tym znajdują się aktualne informacje dotyczące odporności poszczególnych odmian zbóż ozimych na takie choroby jak mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, choroby podstawy źdźbła, septorioza liści, fuzarioza kłosów. Odporność poszczególnych odmian na wymienione choroby przedstawiona jest za pomocą 9° skali. Oprócz tego w charakterystyce znajdziemy informacje dotyczące m. in. plonowania roślin w poprzednich latach, ich zimotrwałości, wysokości, podatności na wyleganie przed zbiorem, czy tolerancji na zakwaszenie gleby.

Aktualnych informacji dotyczących rekomendowanych odmian zbóż ozimych dla danych obszarów Polski należy szukać na stronie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Pamiętaj o sprawdzeniu materiału siewnego

Czasem niektórzy z nas zapominają o sprawdzeniu materiału siewnego i wysiewu dokonują w tzw. ciemno. O ile jeśli posiadamy wykwalifikowany materiał siewny, to możemy mieć pewność, że wcześniej został on wnikliwie przebadany pod kątem siły i energii kiełkowania. Jednak sprawy mają się z goła inaczej jeśli materiał siewny wyprodukowaliśmy my sami, lub kupiliśmy go od sąsiada. W takim wypadku najlepiej jest samodzielnie sprawdzić go pod kątem siły i energii kiełkowania. Wysiew zdrowych, dobrze wykształconych nasion o znanej sile i energii kiełkowania są gwarancją dobrych i wyrównanych wschodów silnych roślin, które poradzą sobie z zahartowaniem i zimową przerwą.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ochrony pszenicy koniecznie zapoznaj się z tymi artykułami:

Herbicydy w pszenicy jarej – To musi wiedzieć każdy rolnik >>

Jak zwalczyć choroby grzybowe roślin? – Znamy tajniki! >>

 

 

 

 

Polecamy także: