Pierwsza pomoc w zatruciach insektycydami. Czy wiesz co robić?

Zużycie środków ochrony roślin z roku na rok wzrasta i wraz z nim niezbędne jest podnoszenie świadomości ich użytkowników dotyczącej bezpieczeństwa. O wypadek podczas wykonywania oprysku nie jest trudno i dlatego, oprócz zachowania daleko idących środków ostrożności, powinno się zapoznać z zasadami pierwszej pomocy. Czy wiesz co zrobić w razie zatrucia insektycydami?

Związki fosforoorganiczne i karbaminiany

Działanie związków fosforoorganicznych i karbaminianów polega na hamowaniu aktywności esterazy cholinowej, będącej enzymem rozkładającym  acetylocholinę. W przypadku unieczynnienia tego enzymu dochodzi do gromadzenia się w organizmie acetylocholiny, która prowadzi do zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego.  Zatruć insektycydami zawierającymi te substancje nie należy bagatelizować, gdyż aż w 30% przypadków mają one śmiertelny przebieg. Objawy zatrucia pojawiają się bardzo szybko, bo już po parunastu minutach. Należą do nich m.in. bóle i zawroty głowy, zaburzenia świadomości, drgawki, skurcz oskrzeli, duszności oraz kaszel, spowolnienie akcji serca, zmniejszone napięcie mięśniowe, bóle brzucha, wymioty, kolka jelitowa, biegunka, nietrzymanie moczu, a także ślinotok i pocenie się.

Pyretryny i pyretroidy

Pyretryny i pyretroidy obudzają układ współczulny przez zwiększone uwalnianie dopaminy i noradrenaliny. Poprzez oddziaływanie na receptory GABA mogą prowadzić do powstawania napadów drgawek. Innymi objawami zatrucia są niezborność ruchowa, pobudzenie, kaszel, duszności oraz skurcz oskrzeli, bóle brzucha, obfite wymioty, biegunka oraz obrzęki i zaczerwienia skóry.

Więcej informacji znajdziesz na: środki chwastobójcze 

Pierwsza pomoc w zatruciach insektycydami

W przypadku zatruć przez skórę wyżej wymienionymi  substancjami pierwsza pomoc powinna polegać na:

  • usunięciu skażonej odzieży
  • oczyszczeniu ciepłą wodą z mydłem skóry osoby poszkodowanej
  • zabezpieczeniu podstawowych funkcji życiowych jej organizmu
  • przy skażeniu oczu należy przemyć je wodą

W przypadku zatrucia doustnego insektycydami należy:

  • próbować sprowokować wymioty
  • zabezpieczyć podstawowe funkcje życiowe organizmu.

W przypadku zatruć wyżej wymienionymi substancjami należy zawsze wezwać pogotowie ratunkowe.

Pamiętaj!

Udzielając pomocy osobie poszkodowanej należy odpowiednio ochronić się, przed skażeniem insektycydami, poprzez założenie gumowych rękawiczek i wykorzystanie maseczki resuscytacyjnej przy ewentualnym sztucznym oddychaniu.

Polecamy także: