Odchwaszczanie rzepaku. O czym musisz pamiętać tej wiosny?

Wiosną na plantacjach rzepaku największy problem stanowią zimujące gatunki chwastów. Wschodzące jesienią, wiosną osiągają zaawansowane fazy rozwojowe i mogą silnie konkurować z rzepakiem o składniki pokarmowe, światło, wodę oraz przestrzeń do życia. Wiosenne odchwaszczanie rzepaku nie może czekać i musi ochwaszczanie rzepakubyć wykonane jak najszybciej.

W jakich przypadkach należy wykonywać wiosenne odchwaszczanie rzepaku?

Wiosenne odchwaszczanie rzepaku jest zazwyczaj wykonywane z kilku powodów, należą do nich zbyt późny siew, nierównomierne wschody lub niemożność wykonania zabiegu jesienią z powodu nadmiernej wilgotności pola, dużych wahań temperatur oraz zbyt wczesnej zimy. Przekroczenie przez chwasty progu ekonomicznej szkodliwości jest ważnym sygnałem do wykonania zabiegu.

Wiosną jakich chwastów można się spodziewać?

Skład gatunkowy chwastów oraz poziom zachwaszczenia plantacji rzepaku jest ściśle związany z przedplonem, przedsiewną uprawą roli, stanowiskiem oraz wilgotnością i zasobnością gleby. Ze względu na to, że rzepak często uprawiany jest po zbożach ich samosiewy stanowią jeden z dominujących gatunków chwastów na jego plantacjach. Oprócz nich duże znaczenie gospodarcze mają chwasty rumianowate oraz przytulia czepna. Inne chwasty, których obecność powinna być regularnie monitorowana to bodziszki, chaber bławatek, fiołem polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, perz właściwy oraz tasznik pospolity.

Przeczytaj również: opryski na chwasty

Zawsze należy przestrzegać terminów

Przestrzeganie zalecanych terminów wiosennego stosowania herbicydów w rzepaku ma na celu nie tylko wyeliminowanie roślin konkurencyjnych, ale również bezpieczeństwo rośliny chronionej. Odchwaszczanie rzepaku wiosną niesie za sobą zwiększone ryzyko uszkodzeń herbicydowych. Z tego powodu oprysk dostępnymi na rynku herbicydami powinien być wykonany wyłącznie do fazy tworzenia pąków kwiatowych (BBCH 51).

Substancje czynne zalecane do wiosennej ochrony rzepaku

Wczesną wiosną, zaraz po ruszeniu wegetacji, w zwalczaniu chwastów dwuliściennych zaleca się stosowanie preparatów zawierających w swoim składzie takie substancje czynne jak chlopyralid, chlopyralid + pikloram czy chinomerak + imazamoks. W zwalczaniu chwastów jednoliściennych dostępne na rynku herbicydy zawierają chizalofop-P-etylowy, chizalofop-P-tefurylowy, cylkoksydym, fluazyfop-P-butylowy oraz klekodym.

 

Polecamy także: