Mszyca burakowa – groźny szkodnik buraka cukrowego

Mszyca burakowa jest jednym z najgroźniejszych szkodników jaki może wystąpić na plantacji buraka cukrowego. Jej żerowanie może prowadzić do obniżki plonów buraków o przeszło 30%. Oprócz tego ten niewielki owad wektorem groźnych chorób wirusowych, takich jak nekrotyczna i łagodna żółtaczka buraka. Mszycy w buraku nie należy bagatelizować. Z tego powodu warto dobrze poznać tego agrofaga już teraz.

Mszyca burakowa – opis i biologia

mszyca burakowaOsobniki dorosłe mszycy burakowej mogą występować w 2 formach, bezskrzydłej oraz uskrzydlonej. Ciało owadów jest czarne i osiąga długość około 2 mm. Owady bezskrzydłe są matowe. Po bokach ich odwłoka znajdują się białe paski woskowe. Uskrzydlone mszyce są lekko błyszczące z wyraźnie widocznym rysunkiem, składającym się z jasnobrązowych plam bocznych i poprzecznych pasów, znajdujących się po stronie grzbietowej odwłoka.
Mszyca burakowa jest gatunkiem dwudomnym. Zimuje w postaci jaj na trzmielinie zwyczajnej, jaśminie wonnym oraz kalinie koralowej. Następnie, na przełomie kwietnia i maja, przenosi się na żywiciela wtórnego, którym są m.in. buraki cukrowe. Na nim mszyce rozwijają się dzieworodnie i dają do 10 pokoleń.

Szkody na plantacjach buraka cukrowego

Szkody spowodowane w wyniku żerowania mszycy na plantacji buraka cukrowego mogą być zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie. Te pierwsze wynikają z nakłuwania przez owady liści i wysysania z nich soków. Porażone liście buraków są zdeformowane, błyszczące oraz lepkie od spadzi i z czasem żółkną. Długotrwałe żerowanie tego szkodnika może prowadzić do strat w plonach przekraczających 30%. Poza tym mszyca burakowa stanowi wektor takich chorób wirusowych jak nekrotyczna i żółtaczka buraka oraz łagodna żółtaczka buraka.

Termin zwalczania tego groźnego owada

Termin zwalczania mszycy burakowej uzależniamy od tego od jakiego typu szkodliwości owada producent rolny chce ochronić plantację. W przypadku ochrony roślin przed szkodliwością pośrednią owady powinny być zwalczane już w chwili pierwszych nalotów. Natomiast w przypadku ochrony plantacji przed szkodliwością bezpośrednią zabieg zwalczania mszycy uzależnimy od liczebności owadów. Przyjmuje się, że próg ekonomicznej szkodliwości wynosi 15 mszyc na 1 roślinę lub stwierdzenie 15% porażonych roślin na całej plantacji.

 

Określanie szkód na plantacji

Określenie szkód wyrządzonych przez mszycę na plantacji buraka cukrowego powinniśmy przeprowadzić w okresie od drugiej połowy czerwca do końca pierwszej dekady lipca, czyli w fazie rozwoju rozety i początkowego zakrywania międzyrzędzi. W tym celu w kilku miejscach na polu należy przeanalizować po 25 roślin. Na plantacjach buraków cukrowych i pastewnych nieprzekraczających 2ha ocenia się średnio 100–150 roślin. Natomiast na większych plantacjach bada się dodatkowo po 25 roślin na każdy dodatkowych hektar.

Polecamy także: