Insektycydy i fungicydy w uprawie kukurydzy – wiemy jak je efektywnie stosować

Podczas okresu wegetacyjnego kukurydza narażona jest na ataki zarówno ze strony licznych szkodników (aż 50 gatunków!) oraz chorób. Z powodu tych drugich straty w plonie mogą przekraczać 1/3 plonu głównego. Największe spustoszenie na plantacjach sieją grzyby z rodzaju Fusarium. Skażenie mikotoksynami roślin oznacza ich dyskwalifikację jako produkt spożywczy oraz paszę. Bez stosowania insektycydów i fungicydów w uprawie kukurydzy się nie obejdzie. Podczas przygotowywania się do zabiegów należy pamiętać, że insektycydy i fungicydy w uprawie kukurydzy, nie zawsze musimy stosować osobno.

Szkodniki w służbie chorób

Uszkodzenia roślin powstałe w wyniku żerowania szkodników stwarzają idealne warunki do wnikania patogenów chorobotwórczych. Szczególnie groźnym szkodnikiem jest tu omacnica prosowianka. Jej larwy żerując wgryzają się wewnątrz roślin powodują straty bezpośrednie polegające na zamieraniu blaszek liściowych, nierównomierne wykształcanie ziaren w kolbach, opadanie i ich przedwczesne zamieranie, jak również wyłamywanie całych roślin. Stratami pośrednimi powstałymi w wyniku żerowania larw jest tworzenie wrót do infekcji licznych fitopatogenów. Przez wygryzione otwory do osłabionych roślin wnikają zarodniki grzybów i bakterie.

Grzyby z rodzaju Fusarium są szczególnie groźne

Powodują one groźne dla kukurydzy choroby, takie jak fuzarioza kolb oraz zgorzele korzeni, podstawy łodygi oraz siewek. W wyniku porażenia grzybami z rodzaju Fusarium następuje skażenie roślin mykotoksynami. Mogą być one przyczyną zatruć, nawet o skutkach śmiertelnych, jak również alergii oraz grzybic układu pokarmowego. Wykazują one właściwości nowotworowe oraz mutagenne. Z tego powodu skażone mykotoksynami rośliny dyskwalifikowane są zarówno do celów spożywczych oraz skarmiania zwierząt.

Łączenie insektycydów i fungicydów

Część substancji aktywnych występujących w insektycydach i fungicydach można ze sobą łączyć podczas oprysku. Do takich substancji należą m. in. indoksarb, epoksykonazol, piraklostrobina oraz lambda-cyhalotryna. Takie mieszaniny agrochemikaliów powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. Liczne badania naukowe potwierdzają skuteczność działania mieszanin. Kolejną ich zaletą jest znaczne ograniczenie kosztów wynikających chociażby z eksploatacji maszyn i zużycia paliwa. Insektycydy i fungicydy w uprawie kukurydzy powinny zaowocować uzyskaniem lepszych plonów.

Podstawowe zasady tworzenia cieczy roboczej

  1. Mieszając agrochemikalia niezbędne jest zachowanie właściwej kolejności dodawania składników.
  2. Ciecz robocza powinna być wykonana bezpośrednio przed zabiegiem – uchroni to od jej rozwarstwienia lub wytrącenia się osadu.
  3. Przestrzegaj kolejności dodawania poszczególnych składników według form użytkowych, tzn. zaczynaj od zawiesin, później dodawaj emulsje, a na samym końcu roztwory.
  4. Dozuj dodawanie składników do zbiornika, zapobiegnie to wytrącaniu się osadów.
  5. Zadbaj o odpowiednie parametry wody, tj. temperatura nie niższa niż 10°C oraz odpowiednie pH (poniżej 7,1).
  6. W przypadku gdy pH wody przekracza 7,1 użyj kondycjonera.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat fungicydów wejdź tutaj >>

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ochrony kukurydzy koniecznie zapoznaj się z tymi artykułami:

Szkodniki w kukurydzy – sprawdź jak je skutecznie zwalczyć! >>

Uprawa kukurydzy – 5 rzeczy, które musisz wiedzieć >>

Rapid 060 CS – Szybkie uderzenie w szkodniki! >>

Polecamy także: