Parch zwykły ziemniaka. Czy wiesz jak chronić swoją plantację?

Parch zwykły ziemniaka jest powszechnie występującą chorobą skórki ziemniaka wywoływaną przez bytujące w glebie bakterie z rodzaju Streptomyces. Bulwy o porażonej powierzchni są nie tylko mniej atrakcyjne dla konsumentów, ale również gorzej się przechowują.

Parch zwykły ziemniaka – rozwój  i objawy choroby

Do infekcji dochodzi podczas zawiązywania bulw ziemniaka.  Źródłem porażenia mogą być chore sadzeniaki oraz bakterie znajdujące się na resztkach pożniwnych w glebie. Patogeny wnikają do wnętrza młodych bulw przez aparaty szparkowe, przetchlinki oraz młodą nie w pełni wykształconą skórkę. W skutek reakcji obronnej, w miejscu wnikania bakterii, bulwy tworzą ochronną warstwę korka. Początkowo są to niewielkiej wielkości brązowe plamki, których rozmiar i liczebność wzrastają wraz z bulwami. W zależności od gatunku sprawcy wyróżnia się 3 formy choroby jakimi są parch płaski, wgłębny oraz wypukły.

Czynniki wpływające na porażenie ziemniaka

Na rozwój parcha zwykłego ziemniaka wpływają m. in.: uprawa roślin na glebach lekkich o pH> 5,6, wysokie temperatury panujące w sezonie, deficyt opadów w trakcie rozwoju bulw, brak zmianowania, nawożenie obornikiem wiosną, wysiew odmian o zwiększonej podatności na tą chorobę.

Jak skutecznie chronić plantację ziemniaka przed parchem zwykłym?

Ograniczenie wystąpienia parcha zwykłego ziemniaka oparte jest na metodach agrotechnicznych, w tym:

  • wykorzystywaniu zdrowych sadzeniaków odmian o zwiększonej odporności na chorobę
  • przestrzeganiu zasad zmianowania
  • uprawie nawozów zielonych
  • dokarmianiu dolistnym roślin 
  • nawadnianiu plantacji w okresach suszy

Więcej informacji o nawozach zielonych znajdziesz tutaj:

Stosowanie nawozów zielonych – Sprawdź jakie dają korzyści

 

Polecamy także: