Zbiory rzepaku w Polsce – Sprawdź prognozy

Rzepak jest najważniejszą rośliną oleistą uprawianą w Polsce, przy czym nasz kraj jest jednym z największych producentów tej rośliny w całej Unii Europejskiej. Najświeższe prognozy dla rzepaku są nienajlepsze. Według ekspertów istnieje duże prawdopodobieństwo, że po raz czwarty z rzędu spadnie jego produkcja na świecie, a po raz trzeci w Unii Europejskiej oraz w Polsce.

Światowy rynek rzepaku

W sezonie 2014/15 światowa produkcja rzepaku wynosiła około 67,5 mln t, natomiast w sezonie 2015/15 obniżyła się do 64,3 mln t. Według ekspertów IERiGŻ-PIB światowy eksport tej rośliny w sezonie październik-wrzesień  2015/16 wyniósł prawie 14 mln t. Niezmiennie największymi eksporterami rzepaku były kolejno Kanada, Australia oraz Ukraina, natomiast importerami Chiny, UE-28, Japonia oraz Meksyk.

zbiory-rzepaku-w-polsce
zbiory-rzepaku-w-polsce

Produkcja rzepaku w UE

W 2015 roku zbiory rzepaku w UE-28 szacowane są na 22,3 mln ton, o 2 mln t mniej w porównaniu z poprzednim sezonem. Zmniejszenie się zbiorów spowodowane było spadkiem średniego plonu z ha (z 3,61 do 3,41 t/ha) oraz areału uprawy (z 6,7 do 6,5 mln ha). Największy spadek areału upraw odnotowali Niemcy, gdzie wyniósł on 7%. W Polsce powierzchnia upraw zmniejszyła się o 0,4%. Według danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego, ze względu na niekorzystne warunki panujące w trakcie wegetacji, w Polsce plony tej rośliny zmalały o 17%, natomiast w Niemczech o 10%.

Zbiory rzepaku w 2016 roku

Według wstępnych wyliczeń ekspertów IERiGŻ-PIB całkowita powierzchnia upraw rzepaku ozimego oraz jarego w 2016r. wyniosła łącznie 840–860 tys. ha i była o prawie 11% mniejsza w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przy plonach podobnych do zeszłorocznych (2,8–2,9 t/ha) zbiory nasion rzepaku mogły wynieść 2,3–2,5 mln t i być o prawie 13% mniejsze w porównaniu z rokiem ubiegłym. Za taki stan rzeczy odpowiedzialne były niekorzystne warunki pogodowe występujące zarówno w okresie siewów, jak również zimą. Straty mrozowe w uprawach wystąpiły głównie w styczniu i lutym, kiedy to przy braku okrywy śnieżnej spadki temperatur przy gruncie sięgały poniżej -20°C.

2017 rok podobny do poprzednich

Według szacunków światowych ekspertów istnieje duże prawdopodobieństwo, że po raz czwarty z rzędu spadnie światowa produkcja rzepaku, a po raz trzeci w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Zbiory rzepaku w sezonie 2016/17 w UE-28 mogą kształtować się na poziomie 21,75 mln t. Według ostatnich prognoz pomimo, że w Polsce zbiory rzepaku ulegną obniżce do około 2,73 mln t, to nasz kraj nadal pozostanie trzecim największym wytwórcą rzepaku w Unii Europejskiej.

Dane pochodzą z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – RYNEK RZEPAKU – stan i perspektywy. nr 49

Zachęcamy do zapoznania się również z artykułem: Plantacja rzepaku ozimego – sprawdź, co może jej zagrażać

 

Polecamy także: