Chwasty dwuliścienne w burakach – skuteczna ochrona plantacji

Chwasty dwuliścienne w burakach mogą być przyczyną dużych strat w plonie. Najbardziej narażone na konkurencję ze strony chwastów są młode rośliny, w okresie od fazy siewki do wytworzenia 6–8 liści właściwych. Jako, że koszty chemicznej ochrony buraka są stosunkowo wysokie zabiegi herbicydowe muszą być dobrze przemyślane i precyzyjnie wykonane.Chwasty dwuliścienne w burakach

Najpospolitsze chwasty dwuliścienne w burakach

W naszych warunkach klimatycznych najpospolitszym, a zarazem najgroźniejszym chwastem w uprawie buraka jest komosa biała. Oprócz niej na polach można spotkać również takie chwasty dwuliścienne jak: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, ostrożeń polny, rdest ptasi i plamisty oraz rumian polny. Na niektórych polach problematycznie są również: bratek polny, przetaczniki, psianka czarna, przytulia czepna, rumianek polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, czy też żółtnica owłosiona.

Burak nie lubi zachwaszczenia

Burak jest rośliną bardzo wymagającą jeśli chodzi o ochronę przed zachwaszczeniem. Długi okres jego kiełkowania oraz bardzo powolny początkowy wzrost sprawiają, że jego konkurencyjność w stosunku do chwastów jest niewielka. Rośliny uprawne bardzo wolno zakrywają międzyrzędzia stwarzając tym samym doskonałe warunki do rozwoju chwastów. Z powyższych powodów, w okresie od fazy siewki do wytworzenia 6–8 liści właściwych, burak potrzebuje szczególnej ochrony. Powschodowo z problemem uciążliwych chwastów z powodzeniem poradzi sobie Safari® 50 WG.

Ochrona chemiczna buraka jest kosztowna, więc wybieraj mądrze

Koszty chemicznej ochrony buraków są relatywnie wysokie. Mogą nawet przekraczać 10% wartości plonów. Z tego powodu zabiegi herbicydowe powinny być dobrze przemyślane i dokładnie wykonane. Należy tak je zaplanować, aby nie dopuścić do intensywnego wzrostu chwastów. O wyborze odpowiedniego herbicydu będzie decydować szereg czynników, w tym stopień zachwaszczenia pola i skład botaniczny chwastów, wielkość plantacji i oczywiście możliwości finansowe gospodarstwa. Te ostatnie powinny skłaniać do wyboru sprawdzonych preparatów najwyższej jakości, co daje gwarancję udanego zabiegu.

Co wyróżnia Safari® 50 WG?

  • najwyższa skuteczność na uciążliwe chwasty dwuliścienne
  • doskonale radzi sobie z samosiewami rzepaku
  • nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych
  • najlepszy przelicznik jakości do ceny
  • jakość gwarantowana przez firmę FMC

Polecamy także: