Przyczyny występowania chwastów. Czy mamy na to wpływ?

Chwasty występują praktycznie wszędzie. Niektóre z nich uważamy nawet za rośliny lecznicze. Inne zaś mogą odznaczać się właściwościami trującymi, więc lepiej ich unikać. Przyczyny występowania chwastów są wielorakie. Aby móc z nimi skutecznie walczyć, warto je poznać i w porę z nimi walczyć.

przyczyny występowania chwastówZakwaszenie i zubożenie gleby

Gleby ubogie w składniki odżywcze stwarzają doskonałe środowisko do rozwoju chwastów. Sprzyjać temu może również nieuregulowany odczyn połaci gleb rolniczych. Gleby kwaśne to naturalne środowisko bytowania m.in. szczawiu polnego, mchu oraz dziurawca zwyczajnego. Na glebach o odczynie obojętnym lub zasadowym można spotkać m.in. kosmatkę polną czy też jaskier bulwkowy. Chwasty można w niektórych sytuacjach uznać zatem za pomocne – ich pojawienie się świadczy bowiem o danym odczynie gleby.

Nadmierne nawożenie potasem oraz azotem

Na polach poddawanych nadmiernemu nawożeniu mogą pojawić się niechciane chwasty. Zwiększona ilość składników odżywczych pobudza do wzrostu m.in. szczaw kędzierzawy, trybulę leśną, a także barszcz zwyczajny.

Duże zacienienie

Niektóre gatunki chwastów najlepiej rozwijają się w miejscach zacienionych. Ograniczony dostęp do światła sprzyja wzrostowi: bluszczyku kurdybanku oraz różnych rodzajów mchów.

Zabagnienie

Występowanie obszarów zabagnionych (zarówno stale, jak i okresowo) może skutecznie utrudnić uprawę. Zabagnienie nie przeszkadza jednak chwastom, które chętnie rozwijają się na tego rodzaju podłożu. Takie warunki wykorzystują przede wszystkim: skrzyp błotny, turzyce oraz śmiałki darniowe.

Wypas

Wypasane zwierzęta mogą zbyt eksploatować pastwisko. Skutkiem tego jest usunięcie wartościowych roślin, które nie mają czasu na wzrost. Chwasty, w głównej mierze omijane przez zwierzęta, rosną w takich warunkach stosunkowo szybko. Najczęściej wówczas na pastwiskach pojawiają się: stokrotki pospolite, pięciornik gęsi, babka zwyczajna oraz jastrzębiec kosmaczek.

Przyczyny występowania chwastów mogą być zatem spowodowane przez nas samych. Czasami możemy nieświadomie przyczynić się do ich wzrostu na polach uprawnych, pastwiskach i w ogrodach. Gdy zaobserwujemy pojawienie się ich w naszym otoczeniu, powinniśmy zastanowić się nad przyczyną, która pozwoli nam na wyeliminowanie problemu.

Więcej na temat chwastów: chwasty >>