Rośliny oleiste fungicydy-w-rzepaku

Opublikowano: 3 stycznia, 2017 | autor: Redaktor

Fungicydy w rzepaku – Jak skutecznie ochronić plantację?

Na plantacji ważne jest, aby fungicydy w rzepaku były stosowane zapobiegawczo, a nie interwencyjne. Sam zabieg wykonany jesienią jest niewystarczający, żeby uchronić uprawę przez cały okres wegetacyjny. Działanie fungicydów jest ograniczone czasowo. Niezbędne staje się więc wykonanie powtórnego zabiegu wiosną. Straty spowodowane opieszałością lub zaniechaniem oprysku grzybobójczego znacznie przewyższają jego koszty.

Działanie fungicydów w fungicydy-w-rzepakurzepaku wiosną jest ograniczone czasowo

Zwalczanie patogenów grzybowych w rzepaku ozimym rozpoczyna się już jesienią. Należy jednak pamiętać, że działanie fungicydów jest ograniczone czasowo i dla pełnej ochrony roślin zabieg należy powtórzyć wiosną.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj FUNGICYDY >>

Wiosenne zagrożenia

Wiosną na plantacjach rzepaku można najczęściej spotkać się z takimi chorobami jak sucha zgnilizna kapustnych ( Leptosphaeria spp.), czerń krzyżowych (Alternaria spp.) oraz szara pleśń (Botrytis cinerea). Znacznie mniej popularna, ale cały czas obecna na polu jest cylindrosporioza (Pyrenopeziza brassica).

Szacunkowe straty w plonie nasion spowodowane chorobami grzybowymi

Sucha zgnilizna kapustnych jest najniebezpieczniejszą chorobą występującą w rzepaku. Może ona spowodować straty w plonie nasion przekraczające nawet 60%. Przy średnim porażeniu cylindrosporioza oraz czerń krzyżowych powodują straty w plonie sięgające w przybliżeniu 15–20%, natomiast szara pleśń obniża plonowanie rzepaku ozimego o 10–15%.

Progi szkodliwości chorób grzybowych

Określenia stanu przezimowania plantacji należy dokonywać dopiero po wznowieniu przez rośliny wegetacji. Wtedy też konieczne jest przyjrzenie się ewentualnym uszkodzeniom  rzepaku i podjęcie decyzji co do wyboru odpowiednich środków ochrony roślin. W przypadku suchej zgnilizny kapustnych oraz cylindrosporiozy próg szkodliwości wynosi 10–20% roślin z objawami chorobowymi, natomiast dla szarej pleśni oraz czerni krzyżowych wynosi on 10–30% roślin porażonych.

Lepiej wcześniej niż później

Fungicydy w rzepaku stosowane wczesną wiosną pozwalają na skuteczne zabezpieczenie rzepaku, zarówno przed porażeniem nowymi patogenami, jak również przed rozwojem objawów chorobowych spowodowanych przez grzyby, które zdążyły porazić rośliny jeszcze jesienią. Poza tym przeprowadzenie zabiegu grzybobójczego zaraz po ruszeniu wegetacji rzepaku umożliwia zastosowanie niższych dawek preparatów, niż w przypadku zabiegów wykonanych w późniejszym okresie.

Przeczytaj artykuł na temat UPRAWA RZEPAKU >>

Fungicydy stosuj zapobiegawczo zamiast interwencyjnie

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” odnosi się również do plantacji rzepaku. Pamiętajmy, że pogoda na dłuższą metę jest nieprzewidywalna i pomimo, że sezon może zapowiadać się na suchy w każdej chwili może dojść do załamania pogody, co spowoduje wzrost presji chorób grzybowych. Straty nimi spowodowane wielokrotnie przewyższą koszty oprysku. Fungicydy w rzepaku wiosną niewątpliwie są bardzo ważnym elementem w plantacji.

Tags: , ,


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑