Przechowywanie środków ochrony roślin zimą – praktyczny poradnik

Bezpieczeństwo podczas przechowywania środków ochrony roślin zależne jest od odpowiedniej organizacji miejsca ich przechowywania jak również sposobu postępowania z samymi preparatami. Normy prawne  związane z tym zagadnieniem określa rozporządzenie MRiRW w paragrafie 2 i 6. Szczególną uwagę w tym względzie należy zwrócić na przechowywanie środków ochrony roślin przez okres zimowy. Ze względu na występujące w tym czasie ujemne temperatury środki mogą stracić swoje właściwości. Jak więc je przechowywać, aby zachowały swoja trwałość i skuteczność?

Przechowywanie środków ochrony roślin zimą – ogólne zasady

Środki ochrony roślin należy zawsze magazynować w specjalnie przygotowanych do tego pomieszczeniach. Preparaty powinny być zawsze przechowywane w oryginalnych opakowaniach oraz pogrupowane według ich przeznaczenia i toksyczności.  Ze względu na szkodliwe działanie dla zdrowia ludzi i zwierząt dostęp do pomieszczeń powinien być uniemożliwiony osobom postronnym. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci. Półki, na których środki mają być magazynowane, powinny być wykonane z nienasiąkliwego materiału, a posadzki z materiałów ognioodpornych i łatwo zmywalnych.

Temperatura to ważny parametr – przechowywanie środków ochrony roślin

Środki ochrony roślin  zawierają substancje czynne, których właściwości zależą m.in. temperatury i wilgotności. Przechowywanie środków ochrony roślin w niskiej temperaturze otoczenia może wpłynąć negatywnie na ich późniejszą skuteczność, poprzez zmianę właściwości fizycznych cieczy lub proszków. Może dojść m. in. do wytrącania lub krystalizacji niektórych substancji, utrudniając ich rozpuszczenie w cieczy roboczej, a w konsekwencji nierównomierne naniesienia na opryskiwanych roślinach. Środki ochrony roślin należy przechowywać zawsze w temperaturze powyżej 0°C, jednak nie wyższej niż 30°C, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Optymalny zakres temperatur podawany przez producentów wynosi od 5 do 25°C. Gwarantuje on zachowanie właściwości ochronnych preparatów. W celu kontroli temperatury w magazynie warto zamontować termometr. Ze względu na różną postać fizyczną preparatów (ciecze, proszki, granulaty, żele) należy zwracać również uwagę na wilgotność w pomieszczeniach. Preparaty w postaci sypkiej, takie jak proszki i granulaty, mające właściwości higroskopijne, po rozszczelnieniu opakowań  lub niedokładnym ich zamknięciu mogą tracić swoje właściwości.

Etykieta jest zawsze ważną wskazówką

Większość środków ochrony roślin, wymagających przechowywania w określonych warunkach, posiada stosowną informację na etykiecie. Należy zwracać uwagę na zapisy etykietowe także i w tej kwestii.

Większość etykiet zawiera takie informacje o tym jak powinno wyglądać przechowywanie środków ochrony roślin:

  • Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0° i nie wyższej niż 30°C
  • Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
  • Przechowywać w suchych i chłodnych miejscach, w pomieszczeniach prawidłowo
  • Przechowywać z dala od źródeł ciepła
  • Chronić przed wilgocią.

Interesują Cię środki ochrony roślin? Przeczytaj więcej na stronie producenta >>

Polecamy także: