Zwalczanie chwastów w pszenicy ozimej – 3 fakty, o których dużo osób zapomina

Powszechnie wiadomo, że zwalczanie chwastów w pszenicy ozimej jest konieczne i nieuniknione. Wiele osób powtarza te same czynności czy zabiegi rok do roku, pomijając właśnie te 3 przedstawione przez nas fakty. Przeczytaj i sprawdź czy pamiętasz o faktach, które są pomijane i zapominane przez wielu rolników uprawiających pszenicę ozimą.

Chwasty w pszenicy ozimej należy zwalczać już jesienią, a nie dopiero wiosną!

zwalczenie chwastów w pszenicy ozimej to lepszy plonUżycie herbicydów przeciw chwastom w pszenicy ozimej już jesienią stanowi koszt, który jednak zwróci się w przyszłości. Odchwaszczenie pszenicy ozimej należy przeprowadzić już jesienią, tym bardziej, że większość chwastów w korzystnych warunkach pogodowych kiełkuje już jesienią (np. miotła zbożowa, przytulia czepna, fiołek polny, rodzina krzyżowych). Jesień pozwala też rozładować spiętrzenie wiosennych prac w gospodarstwie i zmniejsza wrażliwość pszenicy na przemarzanie. Jesienny zabieg odchwaszczania pszenicy ozimej można zacząć bezpośrednio po siewie, lub wykonać go nalistnie po wschodach, gdy rośliny są się w różnych fazach rozwojowych. Nie warto pozostawiać pszenicy ozimej bez oprysku herbicydowego do wiosny, tym bardziej, że wiosna czasem się przedłuża, są długie okresy niskich temperatur, pogoda bywa deszczowa, co powoduje trudności z wjazdem w pole, uniemożliwiając przeprowadzenie zabiegów w okresie wiosennym oraz doprowadzając do zachwaszczenia upraw i spadku plonu. Tymczasem pszenica ozima ma najsłabszą wśród zbóż zdolność samoobrony przed zachwaszczeniem jesiennym, zwłaszcza przy wczesnych siewach. Od jesiennego odchwaszczenia można odstąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. gdy jesienią są złe warunki, lub gdy gleba ma nadmierne zbrylenie na skutek długotrwałych susz w okresie siewu ozimin i w czasie planowanego jesiennego terminu aplikacji herbicydów).

Należy pamiętać, by uprawy pszenicy ozimej regularnie monitorować pod kątem zachwaszczenia.

Uprawy zbożowe powinny być regularnie monitorowane już od momentu jesiennego siewu. Nawet stanowisko które typujemy pod zasiew pszenicy ozimej, musi zostać pod tym kątem odpowiednio zweryfikowane. Intensywność zachwaszczenia zadecyduje o dokładnym terminie zabiegu, o wyborze odpowiedniego preparatu i jego dawce. Herbicydy w okresie jesiennym na plantacji zbóż ozimych stosuje się w terminie posiewnym lub powschodowym, co zwalcza chwasty wschodzące lub będące w początkowych stadiach rozwojowych (okres ich największej wrażliwości na substancje aktywne herbicydów).

O skuteczności odchwaszczenia jesiennego w dużym stopniu decyduje przygotowanie pola do siewu, które powinno zostać staranie doprawione, a siew powinien być wykonany na jednakową wysokość, co ma szczególne znaczenie w przypadku stosowania herbicydów przedwschodowych, bowiem środek taki nie może mieć kontaktu z kiełkującym ziarniakiem uszkadzając go. Za duża ilość chwastów nie zwalczonych jesienią, może pogarszać zimotrwałość pszenicy, na skutek konkurencji z chwastami o składniki pokarmowe, wodę i światło.

Należy pamiętać, by odpowiednio dobrać parametry związane z zabiegiem zwalczania chwastów w pszenicy ozimej

Czyli odpowiednio dobrać termin zabiegu, który musi być dostosowany do aktualnej pogody. Zabiegi jesienne wykonuje się zwykle 3-5 dni po siewie lub po wschodach, lub od fazy 2-4 liści. Miotłę zbożową można jednak zwalczać także w okresie spoczynku wegetacyjnego, jednak gdy nie ma okrywy śnieżnej i przy temp. wyższej niż –3oC. Trzeba ponadto pamiętać o wcześniejszym przygotowaniu i sprawdzeniu działania opryskiwacza.

Przy stosowaniu preparatu należy zawsze kierować się informacją podaną na jego etykiecie. Pamiętajmy też, że większość zalecanych herbicydów zbożowych, w okresie wiosennym jest mniej skuteczna wraz ze wzrostem faz rozwojowych chwastów. By wiosną w pełni je zwalczyć, należy zastosować najwyższe zalecane dawki, lub też mieszaniny kilku różnych herbicydów, co jest kosztowne i ma ujemny wpływ na rośliny uprawne i otoczenie. Ponadto, herbicydy wiosenne w większości mają tylko nalistny mechanizm działania na chwasty, natomiast herbicydy jesienne łączą mechanizm nalistny i doglebowy, co jest dużo bardziej skuteczne. Z kolei to wraz z wolniejszym jesiennym rozwojem chwastów, daje większą elastyczność w doborze terminu aplikacji herbicydów oraz większą pewność uzyskania maksymalnej skuteczności zwalczania.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat środków na chwasty wejdź tutaj >>

Interesujesz się tematem zwalczania chwastów? Zapoznaj się z artykułem, który znajdziesz  tutaj>>

Polecamy także: