Bonitacja gleb

Bonitacja gleb

Bonitacja gleb – ocena jakości użytkowej gleby pod kątem jej przydatności rolniczej. Ocena ta uwzględnia takie cechy gleby jak: żyzność, wilgotność, stopień kultury oraz trudność uprawy.

Wartość bonitacyjną gleby na gruntach ornych podzielona jest na dziewięć klas:

  • I – gleby orne najlepsze
  • II – gleby orne bardzo dobre
  • IIIa – gleby orne dobre
  • IIIb – gleby orne średnio dobre
  • IVa – gleby orne średniej jakości, lepsze
  • IVb – gleby orne średniej jakości, gorsze
  • V – gleby orne słabe
  • VI – gleby orne najsłabsze
  • VIz – gleby orne pod zalesienia
Wróć do słownika

Polecamy także: