Co gryzie ziemniaki? Stonka ziemniaczana coraz groźniejsza!

Stonka ziemniaczana (Leptinotarsa decemlineata) jest szkodnikiem, który odkąd w Polsce zadomowił się na dobre corocznie wyrządza duże straty w uprawie ziemniaka. Nie ma roku, w którym jej liczebność nie przekroczyłaby progu ekonomicznej szkodliwości i nie wymagałaby chemicznego zwalczania. Niestety, stonka  wykształciła sprawnie działający mechanizm  odporności na substancje czynne stosowane w środkach ochrony roślin, przez co jej zwalczanie wcale nie jest łatwe.stonka ziemniaczana

Zjawisko odporności to wynik ewolucji

Zjawisko odporności na środki ochrony roślin to naturalne i powszechne zjawisko. Jest ono swojego rodzaju selekcją osobniczą. Organizmy, które z jakiegoś powodu są w stanie przetrwać zabieg pestycydami mogą wydać na świat potomstwo, które odziedziczy ten sam zestaw cech. Z punktu widzenia człowieka, jest to zjawisko niekorzystne, które w przypadku masowego pojawu odpornych szkodników prowadzi do znacznych strat ekonomicznych.  Jednak bez zaprzestania chemicznej ochrony roślin jest ono niemożliwe do wyeliminowania. Realna jest za to jego kontrola poprzez zmniejszenie presji selekcyjnej pestycydami.

Odporność stonki

Stonka ziemniaczana wykształciła fizjologiczną odporność na niektóre substancje czynne z grup związków fosforoorganicznych, karbaminianów, pyretroidów oraz pochodnych nereistoksyny. Z tego powodu pestycydy należące do tych grup chemicznych obecnie są mało popularne. To jednak błąd, który może okazać się brzemienny w skutkach, gdyż nie powinno się nadużywać środków, na które stonka jeszcze nie nabyła odporności.


Przeczytaj również: Stonka ziemniaczana – sprawdzone sposoby na legendarnego szkodnika

oraz środki ochorny roślin

Stonka ziemniaczana, czym ją zwalczać w 2017 roku?

Wybór insekcydu zwalczającego stonkę ziemniaczaną powinien opierać się na precyzyjnym ustaleniu liczebności owada oraz jego fazy rozwojowej, przewidywanym przebiegu pogody, jak również stosowanych wcześniej preparatów – w zwalczaniu stonki niezbędna jest rotacja substancji czynnych. Według ogólnych zaleceń w 2017 roku  do zwalczania stonki powinno się stosować preparaty z następujących grup chemicznych:

 • antranilowe diamidy (chlorantraniliprol)
 • fosfoorganiczne (fosmet)
 • neonikotynoidy (acetamipryd, chlotianidyna, imidachlopryd, tiachlopryd, tiametoksam)
 • pyretroidy (beta-cyflutryna, cypermetryna, deltametryna, lambda-cyhalotryna)
 • spinozyny (spinosad)

oraz mieszaniny:

 • pyretroid+związek fosfoorganiczny (cypermetryna+chloropiryfos, cypermetryna+chloropiryfos metylowy)
 • pyretroid+neonikotynoid (deltametryna+tiachlopryd)

Uwaga:

Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu zaleca, że jeśli przeciw stonce wystarcza tylko jeden zabieg w sezonie na tej samej uprawie ziemniaka, to w kolejnych latach należy stosować rotację środków owadobójczych o różnych mechanizmach działania.

Środek na stonkę ziemniaczaną: Coragen® 200 SC >>

Pięć powodów, dla których warto wybrać Coragen® 200 SC

Po wycofaniu neonikotynoidów (tiametoksam został usunięty z rynku) Coragen® 200 SC odpowiedział na potrzeby rolników.

Insektycyd Coragen® 200 SC przede wszystkim:

 1. działa na chrząszcze i larwy (larwy giną po zjedzeniu otoczki jaj opryskanych) nawet do trzech tygodni po zastosowaniu;
 2. jest wysoce i długotrwale skuteczny już od 50 ml/ha;
 3. sprawdza się nawet wtedy, gdy stonka ziemniaczana uodporniła się na pyretroidy;
 4. działa również podczas wyższych temperatur (w porównaniu z pyretroidami);
 5. nie jest szkodliwy dla środowiska i owadów pożytecznych.

Polecamy także: