Szkodniki glebowe truskawki – duże zagrożenie dla uprawy

Opuchlaki, pędraki i inne szkodniki glebowe, które są zagrożeniem dla truskawki

Na plantach truskawki duże zagrożenie stanowią szkodniki glebowe. W przeciwieństwie do szkodników żerujących na częściach nadziemnych roślin, są one dużo trudniejsze do zaobserwowania i identyfikacji oraz późniejszego zwalczania. Które szkodniki glebowe są najgroźniejsze dla truskawki i jak je zwalczać?

Opuchlaki – najgroźniejsze szkodniki glebowe w uprawie truskawki

  • opuchlak rudonóg Otiorhynchus ovatus (L.)
  • opuchlak truskawkowiec Otiorhynchus sulcatus (F.)

Oba gatunki występują powszechnie zarówno w Polsce, jak i w Europie. Można je spotkać nie tylko w uprawach truskawki, ale również malin oraz borówki wysokiej. Chrząszcze opuchlaka wygryzają owalne dziury na brzegach liści, a larwy objadają korzenie, prowadząc tym samym do osłabienia i powolnego zamierania roślin.

Objawy porażenia truskawki przez opuchlaka zaczynają być szczególnie widocznie na przełomie maja i czerwca, kiedy znaczna część korzeni jest już zjedzona przez wyrośnięte larwy. Rośliny, na których żerują opuchlaki można łatwo wyrwać z gleby.

Lokalnie na plantacji truskawki mogą pojawić się także:

  • opuchlak chropawiec Otiorhynchus raucus
  • opuchlak lucernowiec Otiorhynchus ligustici.

Szkodniki glebowe truskawki – pędraki

Pędraki to potoczna nazwa chrząszczy, m.in.:

  • chrabąszcza majowego Melolontha melolontha (L.)
  • chrabąszcza kasztanowca Melolontha hippocastani (F.)
  • ogrodnicy niszczylistki Phyllopertha horticola (L.)

Pędraki żerują na korzeniach roślin, w tym na korzeniach truskawki. Są bardzo podobne do siebie i na polu praktycznie niemożliwe do odróżnienia.

Jednak, w uprawie truskawki największe znaczenie mają pędraki chrabąszcza majowego. Ich żerowanie prowadzi do gwałtownego zamierania roślin, a największe szkody obserwowane są na plantacjach zakładanych w sąsiedztwie lasów i zadrzewień. Uszkodzone przez pędraki chrząszcza majowego rośliny truskawki łatwo wyrwać z gleby. Pędraki chrząszcza majowego są w stanie zniszczyć nawet połowę roślin na plantacji. Pełny rozwój gatunku trwa cztery lata.

Drutowce 

Drutowcami nazywa się potocznie larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych, m.in.:

  • osiewnik rolowiec Agriotes lineatus (L.)

Drutowce drążą w korzeniach korytarze i żerują w sąsiedztwie szyjki korzeniowej. Uszkadzają korzenie, co prowadzi do gwałtownego zamierania roślin. Drutowce największe zagrożenie stanowią dla nowo założonych plantacji. Cały cykl rozwojowy drutowców trwa pięć lat.

Nicienie

W uprawach truskawki występują m.in.:

  • korzeniak szkodliwy Pratylenchus penetrans (Cobb)
  • guzak północny Meloidogyne hapla (Chitwood)

Oba gatunki mogą powodować znaczne straty i występują powszechnie w glebach uprawnych. Początkowym objawem żerowania korzeniaka szkodliwego są niewielkie nekrozy, które z czasem powiększają się i prowadzą do zamierania całych odcinków korzeni.

Objawy porażenia truskawki przez guzaka północnego mają postać specyficznych wyrośli, z których mogą wyrastać korzenie boczne.

Szkodniki glebowe truskawki – jak zwalczać?

Postępujące uproszczenia agrotechniczne, w tym brak zmianowania, powodują lokalny wzrost presji ze strony szkodników glebowych. Ograniczenie liczebności szkodników glebowych powinno polegać na unikaniu sadzenia roślin na obszarach, gdzie te szkodniki już występowały.

W walce ze szkodnikami glebowymi w uprawie truskawki pomocne są również orka, płodozmian oraz sadzenie roślin fitosanitarnych.

Liczebność opuchlaków w uprawie truskawki można również ograniczać metodami chemicznymi.

Polecamy obejrzenie filmiku, w którym plantator truskawek Rafał Popławski opowiada, jak radzi sobie z presją opuchlaka na swojej plantacji. 

Polecamy także: