Ochrona truskawki przed szkodnikami – kwieciak malinowiec i inne

Ochrona truskawki przed szkodnikami stanowi jedno z najtrudniejszych zadań przed jakim stają producenci tego owocu. Nie ma jednej uniwersalnej metody, która gwarantuje całkowite wyeliminowanie takich agrofagów jak kwieciak malinowiec, muszka plamoskrzydła, wciornastki czy światłówka naziemnica. Najskuteczniejszą strategię stanowi połączenie różnych technik, uwzględniających zarówno profilaktykę, jak i metody biologiczne oraz chemiczne.

Ochrona truskawki przed szkodnikami wymaga odpowiedniej profilaktyki

Ochrona truskawki przed szkodnikami to nie tylko stosowanie metod biologicznych i chemicznych. To także odpowiednia profilaktyka i to od niej należy rozpocząć działania.

Zdrowe sadzonki truskawki – podstawa profilaktyki  

Dzięki wyborowi zdrowych sadzonek z certyfikowanych źródeł, tworzymy solidną podstawę swojej plantacji. W celu zminimalizowania możliwości wystąpienia pędraków w uprawach należy unikać ich zakładania w pobliżu lasów i zadrzewień, w których mogą bytować i żerować te szkodniki.

Do innych działań profilaktycznych związanych z ochroną truskawki przed szkodnikami niewątpliwie należą:

  • regularne pielenie i usuwanie chwastów
  • stosowanie ściółkowania

Działania te ograniczają siedliska i źródła pożywienia dla szkodników, a tym samym zmniejszają ryzyko ich wystąpienia. Regularna lustracja plantacji pozwala na wczesną reakcję i zastosowanie odpowiednich metod zwalczania, zarówno biologicznych, jak i chemicznych co, umożliwia skuteczne ograniczenie rozprzestrzeniania się szkodników i uratowanie plonów.

Biologiczne metody ochrony truskawki przed szkodnikami

Jedną z najpopularniejszych metod biologicznych ochrony truskawki przed szkodnikami jest zwalczanie szkodników za pomocą ich naturalnych wrogów. Przykładem jest zastosowanie m.in. drapieżnych roztoczy z rodzajów Amblyseius, Neoseiulus i Phytoseiulus, które zwalczają przędziorki.

Metody biologiczne ochrony truskawki stanowią alternatywę dla chemicznych środków ochrony roślin. Jednak ich działanie jest wolniejsze niż chemicznych ŚOR, a w przypadku dużego nasilenia agrofagów ich skuteczność może okazać się niewystarczająca. Dodatkowo tylko pewna część środków biologicznych, ze względu na ograniczenia klimatyczne, może być stosowana w uprawie polowej truskawki.

Chemiczna ochrona truskawki przed szkodnikami

O sukcesie w uprawie truskawki decyduje skuteczne zwalczanie szkodników. Zaostrzające się przepisy dotyczące ochrony chemicznej stawiają przed plantatorami nowe wyzwania. Umiejętne stosowanie dostępnych środków jest jeszcze ważniejsze.

W uprawach truskawki producenci mogą sięgnąć po preparaty zawierające substancję czynną cyjanotraniliprol. Cyjanotraniliprol zawarty w preparacie Benevia® 100 OD pozwala na skuteczne zwalczanie w uprawie polowej takich szkodników jak kwieciak malinowiec, muszka plamoskrzydła czy światłówka naziemnica. Natomiast w uprawach szklarniowych producenci truskawki mają do dyspozycji nowoczesny preparat Verimark® 200 SC.

Polecamy także: