Kwieciak malinowiec na plantacji truskawek – skuteczne metody zwalczania szkodnika

Kwieciak malinowiec na plantacji truskawek 🍓🍓🍓🍓 jest powszechnym i bardzo groźnym szkodnikiem. Chrząszcze szkodnika można zaobserwować już w kwietniu. Niezwalczany wyrządza olbrzymie szkody, które mogą obniżyć plon roślin nawet o ponad pięćdziesiąt procent.

Czy wiesz jak skutecznie zwalczać kwieciaka w truskawce?

Jeśli nie, to przeczytaj o tym koniecznie w naszym artykule.

Kwieciak malinowiec na plantacji truskawek – poważne zagrożenie

Kwieciak malinowiec jest najgroźniejszym chrząszczem żerującym na truskawce. Na plantacjach pojawia wiosną, gdy temperatura powietrza osiąga około 12°C. Dorosłe owady żerują na młodych liściach wygryzając w nich niewielkie, owalne otwory. Ograniczają przy tym ich powierzchnię asymilacyjną oraz osłabiają rozwijające się rośliny.

Wraz ze wzrostem i rozwojem truskawki chrząszcze zaczynają żerować również na jej pąkach kwiatowych. Tuż przed samym kwitnieniem truskawki samice kwieciaka malinowca składają do wnętrza pąków jaja, a następnie podcinają ich szypułki. Uszkodzone szypułki załamują się i więdną. Niezwalczany kwieciak może uszkadzać nawet osiemdziesiąt procent pąków na plantacji truskawek.

 

Truskawka pod osłonami

 

Ochrona truskawki przed kwieciakiem malinowcem – monitoring plantacji kluczem do sukcesu

Podstawą każdego skutecznego oprysku jest właściwy monitoring plantacji. Przekroczenie przez szkodnika progu ekonomicznej szkodliwości stanowi sygnał do przeprowadzenia zabiegu ochronnego. Chemiczne zwalczanie kwieciaka to konieczność na praktycznie każdej plantacji produkcyjnej. Próg ekonomicznej szkodliwości tego szkodnika wynosi zaledwie dwa chrząszcze odłowione z dwustu losowo wybranych kwiatostanów truskawek na jeden-dwa tygodnie przed lub na początku kwitnienia.

Skuteczny insektycyd na kwieciaka malinowca

Najskuteczniejszą metodą walki z kwieciakiem malinowcem na plantacji truskawek jest wykorzystanie preparatów chemicznych zawierających substancję czynną Cyazypyr, które należącą do grupy antranilowych diamidów.

Takie rozwiązanie znajdziemy w dostępnym na rynku preparacie Verimark® 200 SC. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Verimark®, to jedyny produkt, który poprzez system korzeniowy zabezpiecza rośliny systemicznie. Dodatkowo działa długotrwale i istotnie ogranicza liczbę zabiegów, a także jest bezpieczny dla roślin i owadów pożytecznych. Badania pokazują, że Verimark® bezpośrednio przyczynia się do powiększenia plonu roślin średnio o dziesięć procent.

 

Polecamy także: