Jęczmień browarny – co warto wiedzieć o uprawie?

Jęczmień browarny jest rośliną stosunkowo łatwą w uprawie. Odznacza się niewielkimi wymaganiami pokarmowymi np. względem azotu. To pozwala na ograniczenie kosztów uprawy związanych z nawożeniem. Należy jednak zadbać o wysoką jakość ziarna, w tym wysokie wyrównanie, które nie jest tak istotne w przypadku jęczmienia pastewnego. Co warto wiedzieć o uprawie jęczmienia browarnego, aby uzyskać wysokie plony?

Jęczmień browarny – ziarno tylko dobrej jakości

W przypadku jęczmienia browarnego niezwykle istotne jest otrzymanie ziaren wysokiej jakości, zgodnych z wymaganiami stawianymi przez słodownię.

Wymagane przez słodownie parametry dotyczące ziarna jęczmienia browarnego:

  • 9,5–11,5% zawartości białka w suchej masie
  • wilgotność do 14,5%
  • wyrównanie ponad 90%
  • wysoka zdolność i energia kiełkowania
  • MTZ na poziomie 40–45 g

Jęczmień browarny – potrzeby pokarmowe

Jęczmień browarny do wytworzenia jednej tony ziarna wraz ze słomą potrzebuje około:

– makroelementy: 20 kg N, 11 kg P, 18-22 kg K, 7 kg Ca, 4 kg Mg, 3,5 kg S

– mikroelementy: 5 g B, 9 g Cu, 260 g Fe, 70 g Mn, 0,7 g Mo i 60 g Zn

Jęczmień browarny – skuteczne nawożenie

Z uwagi na stosunkowo płytki i słabo rozwinięty system korzeniowy jęczmień browarny wymaga łatwo dostępnych składników pokarmowych. W tym celu warto aplikować nawozy w formie dolistej, np. Hi-Phos, Maize Extra, czy Multiple Pro.

Szczególną uwagę należy zwrócić na optymalne nawożenie azotem. Zbyt wysokie dawki tego makroskładnika będą powodować niepożądany wzrost zawartości białka w ziarniakach. Dlatego przed nawożeniem azotem powinno się ustalić jego zawartość w glebie.

Prawidłowe nawożenie fosforem i potasem wpływa korzystnie na odporność jęczmienia na choroby, suszę i wyleganie. Jak również na równomierne dojrzewanie zboża, dobre wypełnienie ziaren oraz wysoką zdolność i energię kiełkowania.

Groźne choroby, które zagrażają jęczmieniowi browarnemu  

Dla otrzymania wysokich plonów dobrej jakości niezbędna jest ochrona jęczmienia przed chorobami. Obejmuje zarówno zaprawianie nasion, jak i oprysk.

Najczęstszymi chorobami jęczmienia browarnego powodowanymi przez grzyby są: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, czarna plamistość liści jęczmienia, rynchosporiozy zbóż, ramulariozy i fuzariozy kłosów.

Wielkość strat spowodowanych chorobami, w zależności od warunków pogodowych, może przekraczać kilkanaście procent plonu. Dodatkowo wskutek infekcji dochodzi do obniżenia MTZ oraz wzrostu poziomu białka, które z punktu widzenia słodowni są cechami niepożądanymi.

Ograniczenie zachwaszczenia w jęczmieniu browarnym

Jęczmień browarny jest mało konkurencyjny w stosunku do chwastów. Z tego powodu niezmiernie istotne jest utrzymywanie gleby w wysokiej kulturze, w tym przestrzeganie płodozmianu, kontrola zachwaszczenia, czy wykonywanie zabiegów agrotechnicznych.

Jeśli istnieje konieczność wykonania zabiegu herbicydowego nie należy z nim zwlekać. Wczesne zastosowanie ŚOR pozwala zapobiec pogorszeniu się parametrów jakościowych ziarna.

Polecamy także: