Zdolności adaptacyjne chwastów – 4 ważne aspekty

Szacuje się, że w polskich uprawach występuje ponad 300 gatunków chwastów, wykazujących różny stopnień szkodliwości dla roślin uprawnych. Chwasty, pomimo regularnego zwalczania, mogą przetrwać na polu oraz zasiedlać nowe obszary. Zdolności adaptacyjne chwastów są niebywałe. Co warto o nich wiedzieć? 

1. Glebowy bank diaspor chwastów

Bank nasion chwastów jest to pula żywych nasion i innych organów rozmnażania, znajdujących się w glebie oraz na jej powierzchni,  które w odpowiednich warunkach mogą kiełkować i w ten sposób kształtować stopień i stan zachwaszczenia pola. Bank diaspor chwastów stanowi nieodłączny element flory na danym terenie i jest stale uzupełniany, m. in. poprzez osypywanie się nasion z rosnących chwastów oraz ich przenoszenie się.

2. Chwasty mogą wytwarzać setki tysięcy nasion

Chwasty wytwarzają ogromną liczbę nasion, które trafiają do gleby. Maruna bezwonna i  komosa biała wytwarzają około 100 000 nasion, z kolei rumian bezwonny 54 000 nasion. Zdaniem ekspertów na powierzchni 1 ha upraw może znajdować się nawet do 450 milionów nasion chwastów. Tak wysoka płodność podyktowana  jest niewielkim odsetkiem nasion, które w glebie kiełkują i są zdolne do wydania kolejnego pokolenia.

przetacznik-perski-chwasty3. Chwasty mogą przetrwać w glebie nawet kilkadziesiąt lat

Dostające się do gleby nasiona stanowią źródło długotrwałego zachwaszczenia. W przeciwieństwie do roślin uprawnych wschodzą szybko i równomiernie, a w przypadku warunków niesprzyjających ich kiełkowaniu mogą przetrwać w glebie bardzo długo:

– maruna bezwonna  – do 6 lat

– chaber bławatek  – ponad 10 lat

– komosa biała  – ponad 15 lat

– ostrożeń polny  – około 20 lat

– mak polny  – około 40 lat

– przetacznik perski  – do 50 lat

4. Przenoszenie się nasion chwastów na znaczne odległości

O możliwościach rozprzestrzeniania się nasion  decyduje ich średnica, masa oraz kształt. Nasiona chwastów zazwyczaj przenoszone są na znaczne odległości przez wiatr, wodę lub zwierzęta. W uprawach nasiona chwastów mogą być wysiewane wraz z zanieczyszczony materiałem siewnym. Z tego powodu należy dokładnie sprawdzać jakość materiału siewnego.

Polecamy także: