Nawożenie kukurydzy na ziarno – 5 zasad które musisz zapamiętać

Kukurydza jest zbożem o wszechstronnym zastosowaniu. Co roku rośnie popularność tego zboża, jeżeli chodzi o ukierunkowanie na ziarno. Wykorzystywana jest również w żywieniu zwierząt hodowlanych jak i w produkcji biogazu. Swoją wartość rolniczą i wysoką plenność zawdzięcza wieloletniej pracy hodowlanej, która obejmowała zarówno wzrost poziomu plonowania, jak i odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne, w wyniku czego roślina ta zyskała bardzo duże wymagania pokarmowe. Dlatego też gwarancją wysokich plonów kukurydzy jest nie tylko dobór właściwej jej odmiany, ale również odpowiednie nawożenie. Aby odpowiednio wykonać nawożenie kukurydzy na ziarno należy przestrzegać wymienionych 5 najważniejszych zasad, które pomogą Ci zwiększyć swoje plony.

1.Pamiętaj o rozpoznaniu i kontroli odczynu gleby

Optymalne pH gleby pod uprawę kukurydzy wacha się w granicach od 5,5 do 7,0. W takich warunkach ma ona najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju oraz może najefektywniej pobierać składniki pokarmowe. Ważne jest aby pamiętać, że w środowisku kwaśnym nawet bardzo wysokie nawożenie nie pokryje potrzeb pokarmowych rośliny, ponieważ ma ona bardzo utrudnione pobieranie składników pokarmowych. Regulację odczynu gleby należy poprzedzić rozpoznaniem jej pH. Zabieg ten powinno się przeprowadzić przed siewem, najlepiej tuż po zbiorze rośliny przedsiewnej, gdyż wapniowanie musi poprzedzać inne zabiegi nawozowe o co najmniej 4 tygodnie. Zbyt wczesne nawożenie substancjami zawierającymi fosfor i azot w formie amonowej (NH4) powoduje duże straty składników pokarmowych.

nawozenie kukurydzy na ziarno jest kluczowe w kazdym stadium rozwoju

2.Fosfor i potas na dobry początek nawożenia kukurydzy na ziarno

Potas jest szczególnie istotnym składnikiem pokarmowym w całym okresie wegetacji kukurydzy. Jego podstawowymi funkcjami jest kontrola gospodarki wodnej oraz azotowej. Następstwem czego jest tworzenie pewnej odporności na okresowe niedobory wody oraz wpływ na wysokość plonów. Fosfor jest pierwiastkiem niezbędnym w okresie intensywnego wzrostu rośliny. Wpływa na prawidłowy rozwój systemu korzeniowego. Zaspokojenie potrzeb pokarmowych rośliny dotyczących fosforu i potasu ma wpływ na prawidłowe zawiązywanie i zaziarnianie kolb oraz nalewanie nasion. Z tego powodu niezwykle istotne jest zapewnienie roślinom gleby o odpowiedniej zasobności (na pograniczu średniej i wysokiej) w te pierwiastki już na samym starcie, tuż przed siewem, ponieważ kukurydza zdecydowanie bardziej jest wrażliwa na poziom zasobności gleby, niż na bieżące nawożenie tymi składnikami.

3.Azot równie ważny

Azot jest głównym czynnikiem plonotwórczym. Kontrola jego działania oparta jest na ustaleniu optymalnej dawki oraz poprawie jego efektywności, poprzez kontrole pH gleby oraz zasobności w potas i fosfor. Przyjmuje się, że kukurydza na 1 tonę ziarna oraz odpowiadającą jej ilość słomy potrzebuje od 25 do 32 kg azotu. Przy nawożeniu azotem niezwykle istotny jest dobór odpowiedniego nawozu oraz terminu jego stosowania. Wskazane jest dzielenie dawek. Standardowo ok. 50-70% dawki stosuje się przedsiewnie, natomiast resztę pogłównie, do fazy 4-6 liścia. Termin ten jest istotny, gdyż najwyższe pobieranie przez roślinę substancji pokarmowych rozpoczyna się już w kolejnej jej fazie rozwojowej i utrzymuje się na podwyższonym poziomie aż do końca kwitnienia. Dobierając odpowiedni nawóz warto zastanowić się nad wyborem preparatu zawierającego inne składniki pokarmowe, np. siarkę. Pamiętajmy aby przedsiewnie unikać stosowania wysokich dawek azotu w formie amonowej, ponieważ w skutek reakcji chemicznych w środowisku zasadowym zamienia się on w amoniak, który zakłóca wschody kukurydzy.

4.Dobrze odżywiaj magnezem i siarką

Dobre odżywienie roślin magnezem i siarką w znaczący sposób wpływa na jej gospodarkę azotem. Dzięki tym makroelementom kukurydza pobiera azot z gleby i przetwarza go w plon ziarna, dlatego pomimo stosunkowo jej niedużych wymagań dotyczących tych składników pokarmowych nie można o nich zapominać. Przy glebach charakteryzujących się średnią zasobnością w magnes należy zastosować nawożenie pokrywające 25-75% potrzeb pokarmowych roślin. Analogicznie, przy glebach mniej zasobnych w ten pierwiastek należy zwiększyć nawożenie, dzięki czemu zostaną zarówno pokryte potrzeby pokarmowe roślin oraz zostanie podniesiona zasobność gleby. Natomiast jeśli gleba jest bardzo zasobna w magnez należy zrezygnować z nawożenia doglebowego, a jedynie dokarmiać nim roślinę dolistnie. Innego traktowania wymaga siarka, która w praktyce podawana jest roślinom w wysokości 1/5-1/6 dawki azotu.

5.Stosuj mikroelementy profilaktycznie

Do najczęściej stosowanych profilaktycznie mikroelementów należy cynk , ponieważ gleby w naszym kraju są raczej ubogie w ten składnik pokarmowy. Cynk wpływa na zwiększenie długości kolb oraz liczby w nich ziarniaków. Cynk można podawać zarówno doglebowo jak również poprzez oprysk. Warto wspomnieć, że ta druga metoda jest o wiele bardziej efektywna od nawożenia doglebowego i może być przeprowadzona od wschodów, aż do fazy 8-10 liści, chociaż najlepsze rezultaty daje przeprowadzenie tego zabiegu przed rozpoczęciem intensywnej fazy pobierania składników pokarmowych przez kukurydzę, czyli fazy 6-8 liści. W praktyce oprysk cynkiem można wykonywać kilkakrotnie, np. tuż po wschodach oraz w fazie 8-10 liści.

A co z chwastami? Poznaj środek na chwasty w kukurydzy >>

Polecamy także: