Wapnowanie na wiosnę – dlaczego warto to robić?

W warunkach intensywnej uprawy w ciągu roku straty wapnia w glebie mogą przekraczać 250 kg CaO/ha. Proces ten przebiega w sposób ciągły i w jego wyniku następuje stałe zakwaszanie gleby. W prawdzie rośliny uprawne nie mają dużych wymagać w stosunku do pH gleby, ale należy je uregulować jak najbardziej optymalnie dla danej ich kategorii. W przeciwnym razie możemy liczyć się z zahamowaniem wzrostu roślin. Wczesna wiosna jest okresem, kiedy przy widocznych niedoborach wapnia u ozimin można wysiewać go interwencyjnie. Dowiedz się, dlaczego wapnowanie na wiosnę jest ważne.

Wapnowanie na wiosnę – interwencyjnie nawóz w formie węglanowej

Jeżeli z różnych niezależnych przyczyn nie zwapnowano gleby przed siewem ozimin, to zabieg ten można przeprowadzić wiosną. Niewątpliwymi przesłankami do niego są typowe objawy zbyt niskiego pH gleby, do których należą słabe ukorzenienie roślin oraz zahamowanie ich rozwoju. W przypadku interwencyjnego nawożenia powinno się sięgnąć po nawóz wapniowy w formie węglanowej. Należy jednak mieć świadomość, że zwapniowanie gleby zwiększa potencjalne straty azotu z nawozów mineralnych… ale jest lepsze niż chorujące na polu rośliny.

Wapnowanie na wiosnę – jaka powinna być odpowiednia dawka?

Z definicji, za odpowiednią dawkę wapna uważa się taką, która prowadzi do zwiększenia odczynu gleby do dolnej granicy jej optymalnego przedziału. W przypadku pszenicy ozimej ilość zastosowanego nawozu nie powinna przekraczać 1 t/ha.

Objawy niedoboru wapnia

Wapń, obok magnezu, należy do podstawowych mikroelementów potrzebnych zbożom do rozwoju i plonowania. Niedobór obu tych pierwiastków prowadzi do wzrostu podatności roślin na stresy, tj. susza oraz ataki agrofagów. Poza tym powoduje spadek plonu. Pierwszymi wiosennymi objawami niedoboru jest zahamowanie wzrostu roślin, nierozwinięty system korzeniowy, zdeformowane liście, często z martwiczymi plamkami.

Wapnowanie na wiosnę – pozytywne skutki

Przede wszystkim wzrost zasadowości gleby pozytywnie wpływa na tempo rozkładu resztek pożniwnych, mineralizacji azotu organicznego oraz nitryfikacji. Prowadzi to do dynamizacji wzrostu roślin i wzrostu ich plonowania. Poza tym wapniowanie gleby prowadzi do neutralizacji glinu w glebie. Jest to szczególnie ważne w przypadku stanowisk o odczynie poniżej 5,5.

Inne źródła wapnia

Do innych źródeł wapnia należą nawozy azotowe, fosforowe oraz wieloskładnikowe. Z tego powodu decyzja o wysiewie nawozu wapniowego powinna być podejmowana bardzo rozważnie.

Wapnowanie na wiosnę – o czym należy pamiętać?

  1. Nie mieszaj nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych z pozostałymi nawozami nieorganicznymi
  2. Nie wysiewaj nawozów wapniowych w bliskim odstępie czasu z nawozami organicznymi, głównie obornikiem. W ten sposób unikniesz niepotrzebnych strat azotu.
  3. Po wapniowaniu należy zwrócić większą uwagę na dokarmianie dolistne roślin. Odpowiednio przeprowadzone oba zabiegi znacznie zwiększają swoją efektywność. Więcej o dokarmianiu dolistnym znajdziesz tutaj https://blog.fmcagro.pl/wlasciwosci-tych-nawozow-dolistnych-zaskocza-kazdego/

Optymalne zakresy odczynu gleby dla zbóż i rzepaku

Gatunek Odczyn
Jęczmień jary 6–7,5
Owies 4,5–6,5
Pszenica 5,5–7,5
Pszenżyto 5–7
Rzepak 5,5–7,5
Żyto 4–6,5

Polecamy także: