Inne uprawy Przygotowanie gleby do jesieni

Opublikowano: 4 sierpnia, 2015 | autor: Redaktor

Przygotowanie gleby do jesieni – o tym nie wolno zapominać!

Po żniwach pora zacząć przygotowanie gleby do jesieni. Jednak coraz więcej rolników twierdzi, że spada plonowanie na ich polach pomimo coraz większych ilości nawozów wysiewanych do gleby i stosowania szeregu środków ochrony roślin. Przyczyny takiego stanu rzeczy można upatrywać się w nieodpowiednim przygotowaniu gleby pod uprawę w płodozmianie.

Należy pamiętać, że dobre przygotowanie roli, na które składa się zespół uprawek pożniwnych, przedsiewnych i przedzimowych jest gwarancją udanych plonów. Przygotowanie gleby do jesieni obejmuje styczność z dwoma pierwszymi zespołami uprawek.

Przygotowanie gleby do jesieni – jakie podjąć działania?

1. Zespół uprawek pożniwnych

Jest pierwszym przeprowadzanym zespołem uprawek w okresie letnio-jesiennym. Jeśli uprawki wykonywane są od drugiej połowy lata do początku jesieni noszą nazwę zespołu skróconego, natomiast jeśli prowadzone są do późnej jesieni to noszą nazwę zespołu pełnego. Rozpoczynają się od przygotowania gleby pod oziminy. Coraz częściej zabiegi te są przez rolników pomijane lub znacznie upraszczane, jednak niewykonanie chociażby podorywki po żniwach może przynieść więcej szkody niż pożytku… Celem uprawek pożniwnych jest przede wszystkim przyoranie resztek pożniwnych oraz zniszczenie chwastów oraz ich nasion. Zabieg ten również hamuje nadmierne wysuszanie się gleby poprzez ograniczenie wyparowywania z niej wody, a co za tym idzie zwiększa jej zapasy w glebie. Dzięki temu zwiększana jest szansa przeprowadzenia w optymalnych warunkach orki siewnej i przedzimowej.

Główne czynności wykonywane w zespole uprawek pożniwnych:

– podrywanie ścierniska (na głębokość około 6–8 cm)

– bronowanie i kultywowanie roli ( 2- lub 3- krotne)

– opcjonalnie druga orka

Czas jakim dysponujemy, jak również struktura zachwaszczenia oraz stan pola decydują o ilości oraz kolejności wyżej wymienionych uprawek. Na zespół uprawek pożniwnych warto przeznaczyć około 3 tygodni. Należy pamiętać, aby po skoszeniu zbóż w jak najkrótszym czasie wykonać na polu podrywkę. Pozwoli to na ograniczenie parowania wody z gleby oraz przyczyni się do skuteczniejszej walki z chwastami.

2. Zespół uprawek przedsiewnych

Do zespołu uprawek przedsiewnych należą zabiegi mające na celu przygotowanie roli do siewu ozimin. Głównym celem uprawek przedsiewnych jest nadanie glebie struktury gruzełkowej, przygotowanie jej do przyjęcia nasion, wymieszanie jej razem z nawozami oraz zniszczenie pozostałości chwastów. Zabiegi te wykonuje się około 2–3 tygodni przed siewem ozimin.

Zabiegami przeprowadzanymi w zespole uprawek przedsiewnych są:

– orka razówka (jeśli nie został przeprowadzony zespół uprawek pożniwnych)

– orka siewna (wykonywana na głębokość około 15–20 cm, jeśli jest ona spóźniona i przeprowadzona tuż przed siewem należy połączyć ją z wałowaniem)

– bronowanie (spulchnia glebę na głębokość 2–10 cm)

– po osiadaniu kultywatorowanie (wykonywane na głębokość 10–20 cm)

– siew

Poza tym w tym okresie następuje wysiew azotu mineralnego oraz zastosowanie fosforu, potasu oraz obornika. Dostarczenie roślinom składników pokarmowych już w okresie krzewienia ma dużą wartość plonotwórczą. Zaniechanie tego i nawożenie roślin wiosną, chociażby fosforem, nie wyrówna wcześniejszych braków i spowoduje obniżenie plonowania. Pamiętajmy, że przygotowanie gleby do jesieni jest bardzo ważne, aby cieszyć się dobrym plonem.

Tags: , ,


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑