Biologiczne środki w uprawie – Poznaj cztery zalety ich stosowania

Ochrona roślin stanowi ważny element produkcji roślinnej. Powszechnie kojarzona jest z użyciem preparatów chemicznych zwalczających organizmy szkodliwe. Jednak jeżeli chcemy od uprawianych roślin uzyskać wysokie plony może okazać się, że to nie wystarczy. W tym celu powinniśmy zapewnić im odporność na choroby i trudne warunki zewnętrzne. Mogą nam w tym pomóc biologiczne środki w uprawie, które stymulują metabolizm roślin i zwiększają aktywność mikrobiologiczną gleby.

Biologiczne środki w uprawie – sama ochrona chemiczna nie wystarcza…

Chcąc zapewnić roślinom jak najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju nie należy pomijać stosowania biologicznych środków podnoszących kondycję gleby. Sama ochrona chemiczna oraz uzupełnianie składników pokarmowych nie są gwarantem uzyskania przez rośliny ich pełnego potencjału plonotwórczego. Do tego niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej struktury gleby, regulacja jej kwasowości oraz stymulacja rozwoju organizmów glebowych.

Dlaczego organizmy glebowe mają wpływ na zbiory?

Organizmy glebowe odgrywają niezwykle istotną rolę w wielu procesach glebotwórczych. Organizmy te nie tylko rozkładają martwą materię organiczną, ale również wpływają na poprawę struktury gleby, wzrost jej napowietrzenia oraz temperatury, jak również poprawę zdolności sorpcyjnych. Wpływa to bezpośrednio na znaczną poprawę rozwoju roślin.

Biologiczne środki w uprawie – zalety stosowania

Biologiczne środki w uprawie poprzez stymulację rozwoju roślin oraz dostarczanie składników odżywczych drobnoustrojom glebowym:

  1. zwiększają aktywność pożytecznych mikroorganizmów glebowych oraz obniżają ilość bakterii gnilnych i grzybów z rodzaju fuzarium

  2. wzmacniają ochronę korzeni przed patogenami

  3. podnoszą odporność roślin na choroby i trudne warunki zewnętrzne

  4. zwiększają odporność roślin na suszę

Polecamy także: