Stosowanie herbicydów. Czy ograniczenie użycia ŚOR jest zawsze słuszne?

Zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin producent rolnstosowanie herbicydówy zobowiązany jest do ograniczenia stosowania herbicydów do niezbędnego minimum. Prawnie dozwolona możliwość aplikacji zredukowanych dawek środków chwastobójczych ma swoją ciemną stronę. W ich przypadku powiedzenie „lepiej mniej niż więcej” nie zawsze się sprawdza, bowiem skuteczność chwastobójcza środków ochrony roślin uwarunkowana jest szeregiem różnych czynników. Sprawdź kiedy stosowanie herbicydów warto ograniczyć.

Stosowanie herbicydu i korzyści wynikające z ograniczenia jego dawek:

  • oszczędności;
  • ochrona środowiska;
  • zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia pozostałości środków chwastobójczych w płodach rolnych.

Straty wynikające nieuzasadnionego zredukowania dawek herbicydów:

  • straty finansowe;
  • wzrost poziomu zachwaszczenia pola w kolejnych latach na skutek wzmożonego rozwoju pozostawionych chwastów i zwiększenia zapasu ich nasion w glebie;
  • konieczność powtarzania zabiegów;
  • możliwość wytworzenia przez chwasty mechanizmu odporności na substancje aktywne zawarte w środkach ochrony roślin.

Dowiedz się więcej na temat stosowanie herbicydów: herbicydy >>

Od czego zależy skuteczność herbicydu w dawce zredukowanej?

To czy herbicyd w zredukowanej dawce będzie skuteczny w dużej mierze zależy od warunków w jakich została przeprowadzana jego aplikacja. Aby tak się stało niezbędne jest wykonanie zabiegu w warunkach optymalnych dla działania danego preparatu. Należy przy tym zwrócić uwagę na m.in. temperaturę, wilgotność powietrza oraz gleby, jak również fazę rozwojową chwastów oraz stopień zachwaszczenia plantacji. Innymi czynnikami wpływającymi na działanie herbicydów w dawce zredukowanej są stopień ich skuteczności w stosunku do większości chwastów występujących na polu, a w szczególności dominujących, jakość wody (twardość oraz czystość), obecność adiuwanta oraz technika oprysku. Nie miejmy złudzeń. W przypadku niskiej lub średniej skuteczności obniżenie dawki doprowadzi jedynie do niewystarczającego działania preparatu. Paradoksalnie konsekwencją tego będzie wzrost poziomu zachwaszczenia plantacji.

Zanim obniżysz dawkę dobrze to przeanalizuj!

Redukcja poziomu zachwaszczenia plantacji obniżonymi dawkami środków ochrony roślin powinna zostać dobrze przemyślana. W przypadku ozimin warunki pogodowe panujące jesienią na części plantacji utrudniły lub wręcz uniemożliwiły wykonanie oprysków. Wiosną chwasty na tych polach mogą osiągnąć zaawansowane fazy rozwojowe, co spowoduje że będą one niewrażliwe na zredukowane dawki herbicydów. Nie bez znaczenia jest fakt, że  rośliny konkurencyjne występujące na polu w dużym zagęszczeniu zacieniają się wzajemnie, co utrudnia pokrycie roślin cieczą roboczą.

Adiuwanty zwiększają skuteczność zabiegów

Stosowanie herbicydów może być wspomagane użyciem adiuwantów, które nie tylko podnoszą skuteczność zabiegów ochronnych, ale również obniżają ich koszt, nawet o 10-20%. Skuteczność działania zastosowanego adiuwantu zależy od jego formy, funkcji oraz synergicznego działania z daną substancją czynną zawartą w zastosowanym środku ochrony roślin.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat adiuwantów wejdź tutaj: Adiuwanty w zbożach ozimych. Czy warto je stosować? 

Polecamy także: