Chwasty w kukurydzy – 3 skuteczne sposoby na pozbycie się problemu

W uprawie kukurydzy niezależnie od jej przeznaczenia – na ziarno, czy na kiszonkę, aby osiągnąć możliwie najwyższy plon trzeba zwalczać chwasty. Walka z nieproszonymi gośćmi, przeprowadzona w odpowiednim momencie zapobiega stratom w plonie a także zmniejsza późniejszy nakład pracy oraz kosztów.

zwalczanie wczesne chwastów jest bardzo skuteczneZanim przystąpimy do działania warto zastanowić się nad metodą, którą zastosujemy. Można zastosować różne technologie ochrony: zwalczanie chwastów przed siewem jak również w okresie wschodów kukurydzy. Każda z metod ma swoje zalety, jak i wady. Dlatego warto przeanalizować indywidualne uwarunkowania oraz dokonać wyboru najlepszej dla nas metody. Ponadto nie należy zapominać o zabiegach agrotechnicznych mających na celu ograniczenie możliwości wzrostu chwastów poprzez ich mechaniczne niszczenie oraz nie dopuszczenie do ich rozwoju.

1.Ochrona przed wschodami – na chwasty w kukurydzy

Kukurydza jest rośliną uprawną o dość wolnym tempie wzrostu. Jej uprawa charakteryzuje się siewem roślin w szerokich rzędach, co w pierwszym okresie jej wschodów stwarza niebywale dobre warunki do rozwoju chwastów, które rozwijają się znacznie szybciej. Z tego powodu warto już przed jej wschodami rozpocząć ochronę przed zachwaszczeniem. Przed siewem należy zastosować odpowiednie zabiegi agrotechniczne, takie jak orka oraz bronowanie. W uprawie kukurydzy możemy spotkać się głównie chwastami dwuliściennymi, takimi jak komosa czy szarłat, charakteryzującymi się szybkim tempem rozwoju. Dlatego warto jak najwcześniej wykonać oprysk przed wschodami lub zastosować odpowiedni preparat doglebowy. Przed zabiegiem należy zwrócić uwagę na uwilgotnienie gleby- preparaty stosowane doglebowo wymagają do swojej aktywacji odpowiedniego poziomu jej wilgotności. W świeżych zasiewach często zdarza się, iż wierzchnia warstwa gleby jest przesuszona, natomiast na pewnej głębokości jest nadal wilgotna.

2.Ochrona we wczesnej fazie wschodów – na chwasty w kukurydzy

Wschody kukurydzy następują dość powoli, ze względu na jej duże potrzeby termiczne. Aby zasiane ziarno zaczęło kiełkować niezbędna jest minimalna temperatura gleby wynosząca około 10°C, natomiast chwasty kiełkują i rosną w znacznie niższych temperaturach, np. szarłat już przy 7°C. Dlatego jeśli nie wykonaliśmy zabiegów przed wschodowych warto wykonać we wczesnej fazie wschodów, zaraz po pojawieniu się pierwszych liścieni kukurydzy. W tej fazie wykonanie oprysku herbicydowego jest szczególnie ważne aby nie doszło do ekspansji chwastów, które negatywnie odbija się na plonowaniu roślin, które pozbawiane są przez nie substancji pokarmowych i wody. Pamiętajmy, aby nie dokonywać oprysku w niskich temperaturach oraz na uszkodzone przez przymrozek liścienie kukurydzy, ponieważ może to zaszkodzić młodym roślinom. Przy wyborze preparatu warto zwrócić uwagę na zawartość substancji aktywnych oraz jego koncentrację, a także zakres stosowania z podziałem na chwasty jedno- i dwuliścienne.

3.Ochrona powschodowa – na chwasty w kukurydzy

Okres powschodowy jest to szczególnie ważny czas w rozwoju kukurydzy, dlatego należy monitorować poziom zachwaszczenia uprawy. W okresie tym występuje wyższa temperatura, która sprzyja szybszemu rozwojowi nie tylko kukurydzy, ale również chwastów. Jeśli nie wykonano zabiegów herbicydami we wcześniejszych okresach, a zachwaszczenie uprawy jest znaczne, wręcz konieczne jest zastosowanie ich w tym okresie. Warto również wykonać ponownie oprysk jeśli wcześniejsze zabiegi były nieskuteczne lub nastąpił ponowny wzrost chwastów. Zastosowanie preparatów doglebowych jest w tym okresie nie wskazanie, powinno się stosować preparaty o działaniu nalistnym, pamiętając o tym aby w miarę możliwości tak zaplanować zabieg, aby w okresie po jego wykonaniu nie następowały opady deszczu.

Sprawdź, czym pokonać chwasty w kukurydzy >>

Interesujesz się tematem zwalczania chwastów? Zapoznaj się z artykułem, który znajdziesz  tutaj>>

Polecamy także: