Zbiory kukurydzy – jak wyznaczyć właściwy termin?

Zbiory kukurydzy przypadają na przełom września i października, kiedy ziarno osiąga odpowiednią dojrzałość fizjologiczną. Optymalny czas zbiorów kukurydzy przypada na moment osiągnięcia przez ziarno trzydzieści pięć procent suchej masy. Jednak termin ten dla poszczególnych upraw może być różny. Determinuje go wiele czynników, w tym typ ziarna czy warunki pogodowe w danym sezonie.

Należy pamiętać, że zbyt wczesny zbiór podnosi koszty zbijania wilgotności ziarna w suszarni oraz zwiększa ryzyko powstania uszkodzeń podczas omłotu kombajnem.

Zbiory kukurydzy – kiedy pojawi się czarna plamka

Optymalny termin zbioru kukurydzy przypada w okresie od dwóch do czterech tygodni od osiągnięcia przez ziarno, stadium tzw. „czarnej plamki”. Czarna plamka pojawia się u podstawy ziarniaków i sygnalizuje moment zakończenia odkładania się w nich asymilatów. W pierwszej kolejności zauważalna jest na ziarniakach na czubku kolby, a z czasem również tych u nasady.

Wilgotność ziarna kukurydzy

Przyjmuje się, że w chwili pojawienia się stadium czarnej plamki, średnia zawartość suchej masy w ziarnie wynosi około trzydzieści pięć procent. Jednak ze względu na warunki pogodowe może ona oscylować w granicach od dwudziestu pięciu do czterdziestu procent.

Po osiągnięciu dojrzałości fizjologicznej ziarna stopniowo oddają wodę przez szczyt kolby oraz liście okrywowe.

Różnice w wilgotności ziarna typu flint i dent

Najpopularniejszymi typami ziarniaków kukurydzy w Polsce są flint i dent. Różnią się od siebie kształtem oraz budową bielma.

Pierwszy typ, flint tworzy ziarna o bardziej kulistym kształcie oraz większej zawartości bielma szklistego. Z kolei drugi typ, dent tworzy spłaszczone ziarna, kształtem przypominające zęby, z przewagą bielma mączystego. Ziarna typu flint szybciej oddają wodę do wilgotności wynoszącej około trzydzieści procent niż typu dent, jednak końcowo oddają jej o około trzy procent mniej.

 

>>>Poznaj produkty do nawożenia, a także ochrony kukurydzy przed szkodnikami i chorobami. >>>

 

Zbiory kukurydzy – ziarno kukurydzy nie może czekać zbyt długo

Dojrzałe rośliny powinny zostać zebrane z pola w ciągu dwóch tygodni. Po tym czasie zwiększa się nie tylko ryzyko wylegania roślin, ale również szkód spowodowanych przez ptaki czy dziki.

Zebrane ziarna o wilgotności około trzydzieści procent wymagają natychmiastowego dosuszenia do około czternastu procent. Proces ten jest kosztowny, ale zapewnia wydłużenie okresu przechowywania ziarna oraz ogranicza możliwość jego zepsucia spowodowaną działalnością mikroorganizmów.

Zbiór kukurydzy na ziarno – jak wybrać najlepszy termin?

 

Polecamy także: