Ochrona ziemniaka. Skutecznie poradź sobie z intruzami

Chwasty potrafią ograniczyć zbiory bardziej niż niektóre choroby. Szacuje się, że straty spowodowane roślinami konkurencyjnymi mogą sięgać nawet 70% plonów. W związku z tym, że uprawa ziemniaka należy do łatwo zachwaszczających się chwasty należy zwalczać możliwie jak najwcześniej. Najlepiej już na starcie ich wegetacji, aby ochrona ziemniaka była skuteczniejsza. Chwasty są najbardziej wrażliwe na zabiegi chemiczne w fazie siewki. 

Uprawa ziemniaka to raj dla chwastów

Uprawa ziemniaka stwarza dogodne warunki do rozwoju chwastów. Powolne tempo wzrostu oraz uprawa w szerokich rzędach sprawia, że ziemniak już na samym początku przegrywa konkurencję z chwastami. Nawożenie pola niedostatecznie przefermentowanym obornikiem, zawierającym niezmineralizowane nasiona chwastów, powoduje nasilenie występowania różnych gatunków roślin konkurencyjnych. Oprócz tego zasychająca na polu nać ziemniaczana odsłania glebę i umożliwia wzrost takim chwastom ciepłolubnym, jak chwastnica jednostronna, komosa biała, psianka czarna czy szarłat szorstki. W niektórych przypadkach również agrotechnika przedplonu wpływa na rozwój chwastów. Uprawa ziemniaka często prowadzona jest po zbożach. Kombajnowy zbiór zbóż sprzyja osypywaniu się ziarna i rozwojowi ich samosiewów.

Ochrona ziemniaka. Im wcześniej tym lepiejochrona ziemniaka

Aby ochrona ziemniaka była skuteczna należy przystąpić do zabiegów możliwie jak najwcześniej, kiedy siewki chwastów są najbardziej wrażliwe na działanie substancji czynnych zawartych w herbicydach. Wtedy też możliwe jest użycie najniższych zalecanych dawek preparatów. Innym powodem przemawiającym za zwalczaniem chwastów już na starcie wegetacji jest ich pośrednictwo w przenoszeniu chorób i utrudnianie zbiorów ziemniaka.

Sposoby ochrony ziemniaka

W uprawie ziemniaka rośliny konkurencyjne można zwalczać kilkoma sposobami, w tym mechanicznie oraz mechaniczno-chemicznie. Środki chwastobójcze stosowane w ochronie ziemniaka znacznie lepiej obniżają zachwaszczenie niż zabiegi wyłącznie mechaniczne. Dlatego powinny być na stałe wprowadzone do zabiegów agrotechnicznych wykonywanych na polu.

Więcej na Ochrona roślin

Ochrona ziemniaka – daj pole do popisu

Czy wypróbowałeś już na swoim polu Stallion® 363 CS?

Stallion® 363 CS jest przedwschodowym herbicydem do ochrony ziemniaków, grochu i bobiku przed szerokim spektrum chwastów jedno- i dwuliściennych. Zwalcza m.in. chwastnicę jednostronną, dymnicę pospolitą, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową oraz różową, a także komosę białą, niezapominaję polną, perz właściwy, psiankę czarną, przetacznika bluszczykowego, pokrzywę żegawkę, przytulię czepną, rdest powojowy, rdest ptasi, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznika pospolitego, tobołki polnych oraz wierzchlinę roczną. Skuteczność preparatu została potwierdzona licznymi badaniami, których wyniki znajdziesz tutaj: Wyniki badań Stallion®

Polecamy także: