Herbicydy w uprawie buraka cukrowego – bezpieczeństwo przede wszystkim

Chwasty w uprawie buraka cukrowego stanowią większe zagrożenie, niż w przypadku wielu innych roślin uprawnych. Powolny początkowy wzrost oraz uprawa w szerokiej rozstawie sprzyjają silnemu zachwaszczeniu plantacji i wymuszają potrzebę stosowania intensywnej ochrony herbicydowej. Stosowane herbicydy w uprawie buraka cukrowego powinny nie tylko skutecznie eliminować rośliny konkurencyjne, ale również być bezpieczne dla samego buraka… ale czy tak jest zawsze?

 

Herbicydy w uprawie buraka cukrowego

Herbicydy, a uszkodzenia buraka

Nieprawidłowo stosowane herbicydy mogą powodować chlorozy i nekrozy, zahamowanie wzrostu, zmiany pokroju roślin oraz osłabienie ich turgoru. Buraki, we wczesnych fazach rozwojowych do czterech liści, wykazują większą wrażliwość na fitotoksyczne działanie herbicydów niż rośliny starsze.

Herbicydy w uprawie buraka cukrowego

Dawki dzielone w ochronie buraka

Dla zminimalizowania ryzyka uszkodzenia siewek oraz jednoczesnego uzyskania maksymalnego efektu ochronnego stosuje się dzielone dawki herbicydów. Przy czym, do wykonywania zabiegów ochronnych powinno się wybierać preparaty o działaniu zarówno doglebowym, jak i nalistnym, takie jak Safari® DuoActive 78,5 WG. Preparat ten łączy ze sobą działanie dwóch substancji czynnych o odmiennym mechanizmie działania – lenacylu i triflusulfuronu metylu, wypełniając tym samym lukę po wycofanym z rynku Europejskiego desmedifamie.

Stosując herbicydy o tych trzech rzeczach musisz pamiętać:

  • Dobór herbicydu powinien być oparty na analizie składu botanicznego roślin konkurencyjnych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa roślinie chronionej. Z tego powodu należy wybierać jedynie zarejestrowane preparaty pochodzące z pewnych źródeł.
  • Zawsze należy stosować się do informacji producenta umieszczonych na etykiecie produktu – znajduje się na niej szereg informacji dotyczących zasad stosowania i ewentualnych ograniczeń.
  • Oprysk należy przeprowadzić przy użyciu sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który jest sprawny technicznie i odpowiednio skalibrowany, aby zapewnić prawidłowe stosowanie agrochemikaliów.

Polecamy także: