Rzepak ozimy wiosną. Te 4 rzeczy musisz wiedzieć!

Rzepak ozimy jest najpopularniejszą rośliną oleistą w Polsce.  Szacuje się, że areał jego upraw wynosi przeszło 800 tys. ha. Niewątpliwie rzepak jest rośliną dla cierpliwych plantatorów, gdyż przez to że zajmuje pole przez przeszło 10 miesięcy wymaga szczególnej uwagi. W tym czasie nie tylko narażony jest na ataki licznych agrofagów, ale również niedobory pokarmowe. Rzepak ozimy wiosną powinien być pielęgnowany w odpowiedni sposób.

rzepak ozimy wiosną1. Rzepak ozimy wiosną wymaga nawożenia

Rzepak ozimy charakteryzuje się szczególnie wysokimi wymaganiami pokarmowymi. Przyjmuje się, że całkowita ilość składników pokarmowych pobieranych przez plonujący rzepak na poziomie 3,5-4,0 na 1 ha wynosi ok. 200-250 kg N, 250-350 kg K2O, 90-130 kg P2O5, 150-200 kg CaO, 45-60 kg MgO oraz 40-60 kg S. Przy czym należy zauważyć, że większość dostępnych dla siebie składników pokarmowych roślina ta zużywa już jesienią, przez co wiosną niezbędne jest jej nawożenie. Wraz z ruszeniem wegetacji  zalecane jest nawożenie pól zajmowanych przez rzepak ozimy azotem oraz dokarmianie przez liście mikroelementami.

Więcej na temat mikroelementów znajdziesz tutaj:

Nawóz dolistny dla rzepaku >>

2. Wiosną wystrzegaj się tych chorób:

  • Szarej pleśni – próg szkodliwości: 10–20% liści z objawem choroby
  • Suchej zgnilizny kapustnych – próg szkodliwości: 10–15% liści z objawem choroby
  • Czerni krzyżowych – próg szkodliwości: 10–20% liści z objawem choroby
  • Cylindrosporiozy – próg szkodliwości: 10–20% liści z objawem choroby
  • Kiły kapusty: brak progu szkodliwości

Choroby te zainfekowały rzepak ozimy jeszcze na jesieni. Powodują one zaburzenia w funkcjonowaniu roślin oraz pobieraniu składników pokarmowych, w efekcie czego dochodzi do ich zamierania. Z tego powodu zabiegi fungicydowe na plantacjach powinny być przeprowadzone możliwie wcześnie, zaraz po ruszeniu wegetacji roślin.

3. Bezwzględnie zwalczaj zimujące chwasty

Wiosną na plantacjach rzepaku największe zagrożenie stanowią zimujące gatunki chwastów. Dobrze rozwinięte, wchodzą w wiosenną wegetację jako silna konkurencja dla osłabionych po zimie roślin rzepaku. Z wiosennym odchwaszczeniem nie można zwlekać. Przestrzeganie zalecanych terminów wiosennego stosowania herbicydów w rzepaku ma na celu nie tylko wyeliminowanie chwastów, ale również bezpieczeństwo rośliny chronionej. Wykonywanie zabiegów chwastobójczych w niedozwolonych terminach niesie za sobą poważne ryzyko uszkodzeń herbicydowych.

4. Te szkodniki zawitają na plantację jako pierwsze

Szkodnikami, które można zaobserwować na plantacji rzepaku najwcześniej są chowacze łodygowce – chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny oraz chowacz granatek. Mogą nalatywać one rzepak już pod koniec zimy i wczesną wiosną.  Dla skutecznej ochrony przed tymi szkodnikami zaleca się Rapid® 060 CS, który szybko i skutecznie zwalcza szeroki wachlarz szkodników.

Polecamy także: