Odnawialne źródła energii w rolnictwie

Odnawialne źródła energii w rolnictwie stanowią kluczowy element transformacji gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej. Ze względu na intensywne zużycie energii konwencjonalnej, rolnictwo nie tylko przyczynia się do zmian klimatycznych, ale także samo boryka się z rosnącymi gwałtownie kosztami energii. W tym kontekście jej odnawialne źródła nie tylko stanowią ekologiczną alternatywę, ale także strategiczne narzędzie zapewniające niezależność energetyczną i stabilność ekonomiczną.

Koszty energii w rolnictwie

Koszty zużycia energii w 2020 roku w gospodarstwach rolnych wynosiły średnio 10% kosztów całkowitych. Jednak w zależności od wielkości gospodarstwa oraz profilu produkcji wskaźnik ten ulegał znacznym wahaniom. Najwyższy jego poziom przypadał na gospodarstwa ogrodnicze i wynosił aż 20% wszystkich kosztów.

Odnawialne źródła energii w rolnictwie  – obniżanie kosztów upraw w szklarni

Aktualny wzrost cen nośników energii przyczynia się do istotnego zwiększenia udziału kosztów energii we wszystkich wydatkach. Co negatywnie wpływa na opłacalność produkcji rolniczej. Tendencja ta wymusza konieczność poszukiwania bardziej efektywnych rozwiązań energetycznych oraz zrównoważonych praktyk. W kontekście tych procesów, szansę dla producentów rolnych stanowią odnawialne źródła energii. Miał węglowy można zastąpić m.in. biomasą, do której spalania służą dedykowane temu zautomatyzowane kotły.

Rodzaje odnawialnych źródeł energii w rolnictwie

Gospodarstwa rolne mają szeroki zakres możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym energii słonecznej, wodnej, wiatrowej i biomasy.

Odnawialne źródła energii w rolnictwie – energia słoneczna

Energia słoneczna może służyć do pasywnego ogrzewania szklarni i tuneli foliowych. Może też być przekształcana w elektryczność zaspokającą część potrzeb energetycznych gospodarstwa. Należą do nich oświetlenie, napęd maszyn, ogrzewanie, pompy wodne i inne urządzenia elektryczne.

Energia wodna

Wykorzystanie elektrowni wodnych jako źródła energii elektrycznej stanowi efektywne i ekologiczne rozwiązanie. Nie generuje emisji gazów cieplarnianych ani innych zanieczyszczeń atmosferycznych. To również sposób na wykorzystanie potencjału naturalnego ruchu wód do produkowania zrównoważonej energii elektrycznej, z której może korzystać rolnictwo.

Energia z wiatru w rolnictwie

Gospodarstwa rolne mogą korzystać z energii elektrycznej powstałej z przekształcenia energii kinetycznej przemieszczających się mas powietrza. Instalacja niewielkich turbin wiatrowych w gospodarstwie pozwala na samodzielne generowanie energii elektrycznej. Turbiny nadmiar energii mogą magazynować m.in. w systemie baterii. Mogą one służyć jako uzupełniające źródło energii dla zasilania budynków podłączonych do sieci lub pełnić rolę głównego źródła energii.

Biomasa jako surowiec energetyczny

Biomasa pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego jest wartościowym surowcem energetycznym. Może być przetworzony na różne formy biopaliw i być wykorzystany do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jeżeli biomasa nie jest kwalifikowana jako odpad jej spalanie w sposób bezpieczny dla środowiska w dedykowanych urządzeniach nie wymaga dodatkowych zezwoleń.

Odnawialne źródła energii w rolnictwie redukują zależność produkcji od cen paliw kopalnych oraz obniżają jej koszty. Po początkowych inwestycjach energia słoneczna i wiatrowa produkowana w gospodarstwie staje się praktycznie darmowa.

Wzrost populacji ludności stale zwiększa zapotrzebowanie na zrównoważoną i efektywną produkcję żywności, a rolnictwo korzystające z odnawialnych źródeł energii staje się odpowiedzią na te potrzeby.

Polecamy także: