Skrzypionka, czyli co zagraża Twojej uprawie?

Jednym z najgroźniejszych szkodników zbóż niezmiennie od lat jest skrzypionka. Jej larwy mogą zredukować powierzchnię asymilacyjną liści zbóż nawet o osiemdziesiąt procent, powodując przy tym stratę plonu głównego przekraczającą czterdzieści procent. W Polsce, w uprawach, najczęściej spotyka się dwa gatunki tego szkodnika – skrzypionkę zbożową (Oulema melanopa) oraz skrzypionkę błękitek (O. lichensis). Zwalczanie tego groźnego agrofaga wymaga zastosowania odpowiedniej ochrony chemicznej i niechemicznej, opartej na prawidłowej agrotechnice.

skrzypionka

Żarłoczne larwy skrzypionki

Największe szkody w zbożach powodują larwy skrzypionek, które na plantacji pojawiają się w fazie strzelania w źdźbło. Odżywiają się tkanką miękiszową, którą wygryzają wzdłuż nerwów liści i źdźbeł. Charakterystycznym objawami ich żerowania  są podłużne, białe plamy oraz dziurki w liściach. Larwy, żerując aż do końca dojrzałości mlecznej zbóż, mogą zredukować powierzchnię asymilacyjną liści zbóż nawet o 80%, powodując przy tym stratę plonu głównego przekraczającą 40%. Poza tym powstałe uszkodzenia mogą stanowić drogę infekcji grzybiczych. Skrzypionki mogą przenosić wirusy traw.

Eliminuj uciążliwe skrzypionki nie tylko chemicznie

Prewencyjne działania niechemiczne są ważnym elementem pozwalającym na zabezpieczenie wysokości plonu. Zaniechanie odpowiedniego płodozmianu, uproszczenia w uprawie roli, niewystarczająca pielęgnacja roślin oraz sąsiedztwo innych zasiewów zbóż mogą okazać się zgubne w skutkach i zwielokrotnić pojaw skrzypionek. Więcej na temat szkodników: szkodniki >>

Niezawodne insektycydy na skrzypionkę

Zwalczanie skrzypionek oparte jest przede wszystkim na stosowaniu środków owadobójczych. Metoda ta stanowi obecnie podstawowy sposób ochrony.  Opryski stosuje się po stwierdzeniu przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości skrzypionek dla określonego gatunku zboża:

1 – 1,5 larwy na 1 źdźbło:

  • Pszenica ozima
  • Pszenżyto ozime
  • Jęczmień ozimy
  • Żyto ozime

0,5 larwy na 1 źdźbło:

  • Pszenica jara
  • Pszenżyto jare
  • Jęczmień jary
  • Owies

Skrzypionka, jaki insektycyd wybrać?

Na rynku obecne są sprawdzone insektycydy zawierające różne substancje czynne.

Warto wybrać środki ochrony roślin, które efektywnie zwalczają nie tylko skrzypionki, ale również inne szkodniki występujące w pozostałych uprawach rolniczych w gospodarstwie.

Polecamy także: