Biostymulatory w rolnictwie

Biostymulatory w rolnictwie stały się nieodłącznym elementem nowoczesnej agrotechniki i zaczynają odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu współczesnej produkcji rolniczej. Wpływ biostymulatorów na jakość i ilość plonów zyskuje coraz większe uznanie, co przekłada się na rosnące zainteresowanie wśród producentów rolnych. Mnogość dostępnych produktów i tempo innowacji w tej dziedzinie dodatkowo potęgują tę tendencję. Jak działają biostymulatory? Czy będą w przyszłości głównymi narzędziami wspierającymi produkcję roślinną?   

Biostymulatory w rolnictwie

Biostymulatory to preparaty zawierające substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego oraz mikroorganizmy. Nie dostarczają roślinom składników pokarmowych, ale oddziałują na rośliny w sposób pośredni lub bezpośredni. Mogą być aplikowane na części nadziemne roślin, doglebowo lub na nasiona.

Rodzaje biostymulatorów wykorzystywanych w produkcji rolnej  

Biostymulatory, które zawierają kwasy humusowe

Substancje humusowe powodują wzrost pojemności wodnej gleby, poprawiają jej strukturę oraz stabilizują pH. Zwiększają również przyswajalność fosforu, magnezu, żelaza oraz cynku przez rośliny. Powodują zmiany w metabolizmie roślin, poprzez poprawę przepuszczalności ich błon komórkowych, wzrost intensywności oddychania komórkowego oraz namnażania się komórek.

Biostymulatory zawierające wyciągi z alg morskich

Zawierają m.in. aminokwasy, witaminy, makro- i mikroelementy oraz hormony roślinne. Stymulują wzrost roślin i wzmacniają ich odporność.

Biostymulatory zawierające mikroorganizmy

Mogą zawierać bakterie i grzyby. Biologicznie zwalczają patogeny na zasadzie antagonizmu lub pasożytnictwa. Dostarczają również roślinom substancji pokarmowych oraz produkują fitohormony odpowiadające auksynom, cytokininom oraz giberelinom.

Biostymulatory aminokwasowe

Aminokwasy dostarczane do roślin w postaci biostymulatorów stymulują w roślinach syntezę białek, poprawiają wchłanianie składników pokarmowych, wzmacniają ich tolerancję na stres oraz odporność.

Na czym polega działanie biostymulatorów w rolnictwie?

Działanie biostymulatorów w rolnictwie opiera się na różnych mechanizmach, m.in.:

  • aktywacji szlaków metabolicznych
  • wzmocnieniu systemów obronnych
  • poprawie pobierania składników odżywczych

Biostymulatory w rolnictwie – korzyści

Stosowanie biostymulatorów w produkcji roślinnej może przynieść wiele korzyści.

Zwiększona odporność roślin uprawnych na stres abiotyczny, taki jak np.:

  • susza
  • wysokie temperatury
  • duże wahania temperatury
  • zasolenie gleby
  • zagęszczenie gleby

Stres abiotyczny negatywnie wpływa na rośliny uprawne. Biostymulatory pomagają roślinom przetrwać te trudne warunki, poprzez wzmocnienie ich naturalnych systemów obronnych.

Wzmocniona odporność na choroby i szkodniki

Biostymulatory stymulują produkcję fitoaleksyn, naturalnych substancji obronnych roślin, co czyni je bardziej odpornymi na patogeny i szkodniki.

Poprawa wzrostu i rozwoju roślin uprawnych

Biostymulatory mogą stymulować fotosyntezę, pobieranie składników odżywczych i wzrost systemu korzeniowego, co prowadzi do silniejszych i zdrowszych roślin.

Zwiększenie plonowania

Silniejsze i zdrowsze rośliny dają większe i lepszej jakości plony.

Ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin

Biostymulatory mogą być naturalną alternatywą dla chemicznych środków ochrony roślin, co stanowi istotny element zrównoważonego rolnictwa.

Zrównoważony rozwój rolnictwa a biostymulatory

Biostymulatory mają szansę stać się kluczowym elementem zrównoważonego rolnictwa i przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Mogą pomóc zmniejszyć ilość chemicznych środków ochrony roślin stosowanych w produkcji rolnej, ograniczając tym samym negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko naturalne.

Warto przyjrzeć się takim biostymulatorom dostępnym na rynku, jak np. Accudo®

Accudo® jest mikrobiologicznym produktem biostymulującym, który poprawia rozwój korzeni, zwłaszcza wtórny ich wzrost, jednocześnie intensyfikując wzrost roślin oraz plon. Preparat wytwarza biofilm złożony z polisacharydów i glikoprotein, który pokrywa powierzchnię korzenia rośliny i stymuluje go do produkcji fitohormonów. W rezultacie następuje szybka, wzajemna symbioza pomiędzy bateriami i korzeniem, której sprzyja dynamiczne kiełkowanie zarodników zawartych w Accudo®.

Dowiedz się więcej o >>> Accudo® – Kliknij TU.

Accudo Mikrobiologiczny produkt biostymulujący

Przyszłość biostymulatorów w rolnictwie

Rynek biostymulatorów stale rozwija się. Szacuje się, że w 2028 roku może osiągnąć wartość 4,5 miliarda dolarów. Czynnikami napędzającymi ten wzrost są rosnąca świadomość korzyści wynikających ze stosowania biostymulatorów w ochronie upraw oraz wzrost znaczenia zrównoważonego rolnictwa.

Ciągły rozwój i badania w tej dziedzinie sugerują, że biostymulatory będą odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w przyszłości.

Polecamy także: