Ochrona zbóż przed szkodnikami

Ochrona zbóż przed szkodnikami jest szczególnie istotna wiosną, kiedy warunki pogodowe sprzyjają rozwojowi nie tylko roślin, ale również takich niebezpiecznych agrofagów, jak mszyce, skrzypionki czy rolnice. Żerowanie tych szkodników prowadzi do powstania znacznych strat w plonach, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Skuteczna ochrona zbóż w tym okresie wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje zarówno działania profilaktyczne, jak i zwalczające.

Ochrona zbóż przed szkodnikami – najgroźniejsze szkodniki zagrażające zbożom wiosną

Mszyce, skrzypionki i rolnice to jedne z najgroźniejszych szkodników zbóż, które mogą zagrażać uprawom zbożowym wiosną. W wyniku ich żerowania dochodzi do znaczącego obniżenia plonów oraz spadku jakości ziarna. Rolnice pojawiają się w uprawach zbożowych, gdy temperatura przekroczy 10°C. Zwykle ma to miejsce od połowy kwietnia.

Na mszyce i skrzypionki w zbożach szczególną uwagę należy zwrócić w pierwszej połowie maja, a dokładniej w fazie liścia flagowego. Liść flagowy odpowiada bowiem za budowę około 50 proc. plonu ziarna.

Ochrona zbóż przed szkodnikami – działania profilaktyczne

Występowanie szkodników w zbożach może znacząco obniżyć jakość i ilość plonów. Aby skutecznie zwalczać te zagrożenia, należy stosować kompleksowe podejście, obejmujące zarówno profilaktykę, jak i zwalczanie.

Kluczową rolę w profilaktyce przed szkodnikami w zbożach odgrywa odpowiedni płodozmian, który utrudnia rozwój szkodników. Wprowadzanie roślin z innych grup botanicznych i gatunków fitosanitarnych, a także stosowanie nawozów zielonych. Dodatkowo w miarę możliwości, należy stosować izolację przestrzenną plantacji.

Ochrona zbóż przed szkodnikami – chemiczne metody zwalczania

Skuteczna ochrona zbóż przed szkodnikami wymaga kompleksowego podejścia, łączącego profilaktykę z racjonalnym zastosowaniem metod chemicznych. Podczas planowania zabiegów należy uwzględnić ochronę środowiska i owadów pożytecznych. Insektycydy przeznaczone do oprysku upraw zbożowych powinny w swoim składzie zawierać substancje czynne, należące do grupy pyretroidów, np. gamma-cyhalotrynę, dostępną w preparacie Nexide® 60 CS. Dzięki zamkniętej w mikrokapsułkach gamma-cyhalotrynie Nexide® 60 CS wykazuje dużą skuteczność w niskiej dawce. Poza tym charakteryzuje się wydłużonym okresem działania w porównaniu z innymi pyretroidami i ma większa odporność na zmywanie.

Nexide® 60 CS >>> DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Polecamy także: