Ochrona roślin opryskiwacz polowy konserwacja

Opublikowano: 19 sierpnia, 2014 | autor: Redaktor

Opryskiwacz polowy: konserwacja – 5 rzeczy do zapamiętania

Opryskiwacz polowy wymaga nie tylko przeglądów i umiejętnego przygotowania w nowym sezonie do pracy w polu, ale także odpowiedniej konserwacji. Oprysk roślin z pozoru wydaje się bardzo prostą czynnością standardową, to jednak istnieje możliwość popełnienia wielu błędów w trakcie użytkowania sprzętu rolniczego, przeznaczonego do tego właśnie celu. Niewłaściwa i niedokładna konserwacja lub jej brak, mogą negatywnie wpłynąć na skuteczność oprysku środkami ochrony roślin. Dlatego warto wiedzieć, jak właściwie przeprowadzić konserwację opryskiwacza polowego.

sprawny opryskiwacz polowy to gwarancja skutecznego opryskuBy rolniczy opryskiwacz polowy właściwie zakonserwować i przechować bez żadnych uszkodzeń do następnego sezonu polowego, należy spełnić 5 podstawowych warunków:

1. Opryskiwacz polowy – Postępuj zgodnie z instrukcją producenta

W celu właściwego przechowywania i konserwacji opryskiwacza polowego, powinno się przede wszystkim postępować wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi danego modelu opryskiwacza. Czasami wydaje nam się, że czytanie instrukcji to zbędna lektura, ale właśnie można powiedzieć, że diabeł tkwi w szczegółach! Poświęćmy trochę czasu na przestudiowanie instrukcji załączonej do opryskiwacza, a może nam to przynieść znaczące oszczędności w późniejszym wieloletnim użytkowaniu opryskiwacza polowego.

2. Mycie opryskiwacza polowego

Przed konserwacją i przechowywaniem, opryskiwacz najpierw musi zostać dokładnie umyty. Mycie musi się odbywać zgodnie z procedurą, czyli zgodnie z obowiązującym prawem, instrukcją obsługi opryskiwacza oraz etykietą środka ochrony roślin i etykieta preparatu użytego do mycia (odpowiedni środek/detergent myjący). Do mycia należy ubrać specjalną odzież ochronną (okulary ochronne, obuwie i kombinezon roboczy oraz osłona twarzy i rękawice gumowe). Jeśli jest niezbędny, należy dodatkowo użyć odpowiedni środek dezaktywujący (np. soda czyszcząca) środek myjący. Resztki cieczy użytkowej pozostałej w zbiorniku, należy co najmniej 10-krotnie rozcieńczyć wodą i wypryskać to najlepiej w miejscu na polu, gdzie robiono ostatni oprysk (należy przy tym zwiększyć prędkość jazdy i przynajmniej 2-krotnie obniżyć ciśnienie). Następnie trzeba wymontować układy filtrów (wlewowe, ssące i tłoczne z wyjątkiem filtrów samoczyszczących) i skontrolować ich stan, a po umyciu sprzętu, zamontować je ponownie. W trakcie mycia należy wypłukać dokładnie całe wnętrze zbiornika i wszystkie podzespoły, które miały kontakt z cieczą użytkową. Popłuczyny trzeba wypryskać na polu (podobnie j/w). Następnie należy wyłączyć pompę i napełnić zbiornik do minimum 20% jego objętości, dodając jednocześnie środek myjący i ewentualnie odpowiedni dezaktywator. Następnie włączamy napęd i elementy sterujące, by ciecz przepłukała wszystkie podzespoły opryskiwacza. Następnie otwieramy zawór spustowy, tak, by pompa popracowała „ma sucho” przynajmniej przez kilkanaście sekund. Po tym wyłączamy pompę i sprawdzamy filierki opraw rozpylaczy, myjąc je, jeśli sytuacja tego wymaga. Trzeba też sprawdzić drożność przewodu zwrotnego płuczącego oraz restryktora w filtrach samoczyszczących. Jeśli w Twoim sprzęcie przepływ płuczący równocześnie zasila także mieszadło hydrauliczne, należy też sprawdzić drożność tego mieszadła. Na koniec opryskiwacz należy umyć także z zewnątrz.

Więcej na: Mieszanie środków ochrony roślin – jak to robić poprawnie?

3. Po umyciu, konieczne jest odwodnienie

Po umyciu opryskiwacz polowy powinien zostać bardzo dokładnie odwodniony, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na pompę, filtry, zawory i przewody cieczowe. W tym celu trzeba m.in. wykręcić korki spustowe w pompie.

4.Przystępujemy do konserwacji elementów opryskiwacza

Na koniec należy opryskiwacz zabezpieczyć odpowiednim środkiem konserwującym, przy czym środkiem tym powleka się przede wszystkim wszystkie powierzchnie metalowe. Należy posmarować smarem także wszystkie stałe elementy ruchome, czyli: przeguby, tłoczysko silników hydraulicznych itp.

5. Pamiętaj o przeglądach opryskiwacza polowego!

By w następnym roku skutecznie użyć rolniczy opryskiwacz polowy, należy także dbać o jego systematyczne przeglądy kontrolne (okresowe przeglądy techniczne, do czego rolników zobowiązano ustawą z dnia 12.07.1995 r., Dz. U. nr 90, poz. 446 z późn. zm.). Środki ochrony roślin mogą być bowiem rozpylane wyłącznie za pomocą „sprawnego technicznie sprzętu rolniczego, który jest używany zgodnie z przeznaczeniem i nie powoduje szkodliwego wpływu na ludzi, zwierzęta i środowisko” (art. 35.1 w/wym. ustawy). Sprzęt ten powinien być badany przez jednostki upoważnione do tego ze strony wyznaczonego inspektora wojewódzkiego.

Więcej informacji na na temat jak konserwować opryskiwacz polowy, można znaleźć w przewodniku „Technika oprysku – opryskiwacze polowe” – Eugeniusza Tadela 

Tags: , , , , ,


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑