Stosowanie środków ochrony roślin – Pięć rzeczy, o których warto pamiętać!

Praca w gospodarstwie rolnym to niekończące się wymogi i obowiązki. Ze spamiętaniem ich wszystkich może mieć problem niejeden, nawet doświadczony rolnik. Stosowanie środków ochrony roślin opiera się na pięciu ważnych  rzeczach aspektach. Pamiętając o nich możemy mieć pewność, że wykonujemy swoją pracę na sto procent.

Stosowanie środków ochrony roślin

1. Ewidencja zabiegów ochrony roślin

Stosowanie środków ochrony roślin musi być ewidencjonowane. Jest to wymóg narzucany rolnikom przez przepisy integrowanej ochrony roślin. Wymóg ten określają zapisy Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.). Taka ewidencja prowadzona jest zazwyczaj w postaci tabeli zawierającej kolumny dotyczące: daty zabiegu, nazwy uprawianej rośliny,  areału uprawy, powierzchni na której wykonano zabieg , nazwy zastosowanego w tym celu preparatu oraz jego dawki, przyczynę zastosowania środka ochrony roślin, ewentualnie informacje dodatkowe, takie jak faza rozwojowa roślin czy warunki pogodowe.

Stosowanie-srodkow-ochrony-roslin2. Szkolenia dla profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin

Producenci rolni są zobligowani do okresowego powtarzania szkoleń dla profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Rolnik powinien takie kursy powtarzać co 5 lat i po ich ukończeniu otrzymać stosowane zaświadczenie. Szkolenia mogą być wyłącznie prowadzone przez przedsiębiorców lub podmioty zatwierdzonych przez Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa wpisanych do odpowiednich rejestrów.

3. Bezpieczne przechowywanie środków ochrony roślin zimą

Normy prawne  związane z tym zagadnieniem określa rozporządzenie MRiRW w paragrafie 2 i 6. Środki ochrony roślin należy zawsze magazynować w specjalnie przygotowanych do tego pomieszczeniach w szczelnie zamkniętych opakowaniach. W miejscach niedostępnych dla osób postronnych.  Optymalny zakres temperatur do ich składowania wynosi od 5 do 25°C.

Przeczytaj również: Środki ochrony roślin – siedem rzeczy, o których należy pamiętać przy ich mieszaniu

4. Co robić ze zużytymi opakowaniami po środkach ochrony roślin

1 stycznia  2014 roku weszła w życie Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zmieniająca zasady postępowania z pojemnikami po środkach niebezpiecznych. Użytkownik ma obowiązek zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne do sklepu lub hurtowni.

5. Okresowe badania i atestacja opryskiwacza

O tym, że jednym z kluczowych elementów warunkujących prawidłowość wykonania oprysku środkiem ochrony roślin jest stan techniczny opryskiwacza nie trzeba nikogo przekonywać. Obowiązkowym badaniom raz na 3 lata podlegają m. in. opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe oraz sadownicze. Z kolei obowiązkowym badaniom raz na 5 lat podlegają m. in. urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, nie będące przemysłowymi, instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych oraz sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, inny niż wymieniony nie będący opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów.

Sposoby stosowania środków ochrony roślin

Bezpieczeństwo rolników podczas pracy. O czym należy pamiętać?

Polecamy także: