Uprawa czereśni krok po kroku. Podłoże, sadzenie, zabiegi pielęgnacyjne i ochrona czereśni

Czereśnia to jedno z najważniejszych drzew uprawianych w Polsc, które dostarcza lubianych, słodkich owoców sezonowych. Niestety plon jest zróżnicowany, w zależności od przebiegu pogody i uprawy. O ile na pierwszy czynnik, tj. pogodę nie mamy wpływu, to drugi jest całkowicie w naszych rękach. Zoptymalizowana uprawa pomoże nam zmaksymalizować nasz zysk dzięki odpowiedniemu doborowi i przygotowaniu stanowiska, a później zabiegom pielęgnacyjno-ochronnymi wykonanym z należytą starannością.

Co jest najważniejsze w uprawie czereśni? Jak wygląda uprawa czereśni krok po kroku. 

 

Uprawa czereśni krok po kroku

Co musisz wiedzieć?

 

Jakie wymagania ma czereśnia?

Plantację czereśni powinno się zakładać w miejscu słonecznym, osłoniętym od silnych wiatrów. Teren powinien być wolny od zastoin mrozowych (zmniejszy to ryzyko uszkodzenia kwiatów wiosną). Przy dużej ilości światła wzrost i rozwój drzew są efektywniejsze, owoce są bardziej wybarwione i słodsze. Czereśnia preferuje gleby żyzne, zasobne w składniki pokarmowe umiarkowanie wilgotne o odczynie lekko zasadowym lub zasadowym. Dobrze radzi sobie w podłożu gliniastym.

Pierwszy krok – przygotowanie podłoża pod sadzenie

Podłoże przed sadzeniem powinno być użyźnione i spulchnione. W roku poprzedzającym zakładanie plantacji zaleca się posiać nawozy zielone lub rośliny fitosanitarne. Na działkach, gdzie jest problem ze szkodnikami glebowymi (warto to sprawdzić) zaleca się posiać grykę. Chorobotwórcze nicienie (tu z kolei zleca się wykonanie badań w laboratorium) można zwalczyć sadząc aksamitkę. Następnie warto zastosować nawóz organiczny, np. obornik. Regulacji może wymagać odczyn gleby. Jeśli jest zbyt kwaśna, jesienią stosuje się wapnowanie. Zabiegu nie można jednak łączyć z innym nawożeniem, należy zachować wtedy przynajmniej kilka tygodni odstępu.

Drugi krok – sadzenie czereśni

Czereśnie sadzi się jesienią (od końca września do połowy listopada) lub wiosną (w marcu i w kwietniu). To gatunek obcopylny, dlatego uprawiać 2-3 odmiany. Drzewa umieszcza się w dołkach co 2-3m (w zależności od siły wzrostu odmiany). Odległość pomiędzy rzędami wynosi 3-5m. W pobliżu plantacji, zwłaszcza od strony wschodniej, zaleca się posadzić szpaler z roślin zimozielonych. W ten sposób ochroni się drzewka (chociaż częściowo) przed mrozem.

Trzeci krok – najważniejsze zabiegi pielęgnacyjne

Drzewkom po posadzeniu skraca się pędy i przewodnik o 1/4-1/3 długości. Należy je także obficie podlać. Później nawadnianie wykonuje się w czasie długotrwałego okresu bezdeszczowego, zwłaszcza jeśli dzieje się to w okresie wzrostu i dojrzewania owoców. Konkretne nawozy (dawki makropierwiastków) stosuje się w oparciu o przeprowadzoną wcześniej analizę gleby. Po trzech latach zaleca się wykonać cięcie prześwietlające (po owocowaniu). Ważne jest także podwiązywanie lub przeciążanie gałązek, by rosły możliwie jak najbardziej pionowo.

Ochrona czereśni – podstawa dobrego plonowania

Po posadzeniu czereśni największą uwagę poświęca się pracom ochronnym, które obejmują walkę z chwastami (najbardziej istotna w pierwszych latach uprawy), chorobom oraz szkodnikom.

– Walka z chwastami najczęściej polega na stosowaniu herbicydów w międzyrzędziach. Przy samych drzewach niepożądaną zieleń warto usuwać ręcznie.

– Należy stosować środki przeciw drobnej plamistości, dziurkowatości liści, brunatnej zgniliźnie oraz rakowi bakteryjnemu. Aby przeciwdziałać wystąpieniu ostatnio wymienionej choroby stosuje się preparaty miedziowe. Na ograniczenie występowania chorób wpływa dobra rozstawa drzew, zwalczanie chwastów i szkodników, higiena w sadzie oraz usuwanie najmocniej porażonych organów roślin.

– Do najgroźniejszych szkodników czereśni zalicza się m.in. nasionnice trześniówkę i muszkę plamoskrzydłą. Oba gatunki mogą doprowadzić nawet do zniszczenia/zanieczyszczenia stu procent plonów. To trudne szkodniki do zwalczenia i nie każdy środek jest w pełni skuteczny. Bardzo dobre rezultaty osiąga się stosując preparaty zawierające Cyazypyr®.

Późne odmiany czereśni można ochronić przed nasionnicą rozkładając pod drzewami w maju (nie później niż do połowy miesiąca) agrowłókninę. Od połowy maja na drzewach warto zawiesić żółte tablice lepowe. W pewnym stopniu ograniczą populację szkodnika (owady dorosłe), a jednocześnie poinformują nas o zagrożeniu. Do monitorowania muszek plamoskrzydłych stosuje się m.in. pułapki Drososan z substancją wabiącą. Szkodniki czereśni należy nauczyć się rozpoznawać, gdyż mogą być mylone z muszką owocówką.

 

Polecamy także: