Zwójki w sadach – zwalczanie

W ostatnich latach narastający problem w sadach stanowią zwójki. Zwalczanie tych szkodników jest trudne i wymaga kompleksowego podejścia obejmującego zarówno monitoring, stosowanie różnych metod zwalczania oraz profilaktykę. Nierzadko w sadach występuje jednocześnie wiele gatunków tych motyli, różniących się między sobą biologią, liczbą pokoleń w sezonie oraz terminami lotów i zwalczania. Dlatego niezmiernie ważne jest dobranie odpowiednich środków ochrony roślin, a także przestrzeganie terminu wykonania poszczególnych zabiegów.

Najgroźniejsze gatunki zwójki w sadach

Zwójki to grupa motyli obejmująca kilka gatunków motyli nocnych stanowiących duże zagrożenie dla upraw sadowniczych, w tym jabłoni i gruszy. Do najpowszechniejszych gatunków zwójek należą bukóweczka, siatkóweczka i różóweczka. Gąsienice zwójek żerują na liściach, pąkach kwiatowych i owocach, powodując ich deformację i obniżając jakość plonów. W przypadku silnego nasilenia szkodników straty w plonach mogą sięgać kilkunastu procent, a w skrajnych przypadkach znacznie więcej.

Zwójki w sadach – zwalczanie i monitoring upraw

Skuteczna ochrona drzew owocowych przed zwójkami wymaga nie tylko doboru odpowiednich środków ochrony roślin, ale również wyznaczenia optymalnego terminu zabiegu. Kluczem do sukcesu jest regularne monitorowanie sadów oraz korzystanie z dostępnych systemów ostrzegania i prognozowania zagrożenia.

Niezależnie od gatunku zwójki w sadzie zwalczanie szkodnika powinno odbywać się z uwzględnieniem jego fazy rozwojowej i warunków pogodowych. Optymalny termin zwalczania zwójki w przypadku pierwszego pokolenia to 8-10 dni po stwierdzeniu maksymalnej liczby motyli. Natomiast drugiego pokolenia po około 14 dniach od rozpoczęcia lotów.

Monitoring zwójek

Terminy wywieszania pułapek na zwójki w sadach

  • Zwójka siatkóweczka i zwójka koróweczka: 15-20 maja
  • Zwójka rdzaweczka: koniec maja
  • Zwójka różóweczka: od połowy czerwca
  • Zwójka oczateczka i bukóweczka: pierwsza połowa czerwca

Zwójki zwalczanie – metody biologiczne

Jednym z zyskujących na popularności rozwiązań w zwalczaniu zwójek jest zastosowanie insektycydów biologicznych. Preparaty te nie kumulują się w środowisku i zapewniają większe bezpieczeństwo ludzi i owadów pożytecznych, w porównaniu z tradycyjnymi środkami ochrony roślin. Szczególnie w przypadku gruszy rosnącym zainteresowaniem cieszą się preparaty zawierające substancje czynne pochodzenia bakteryjnego. Takie jak spinosad, zawarty m.in. w preparacie Nexsuba® << SPRAWDŹ!!

Zwójki w sadach zwalczanie  

Zwójki należą do grupy szkodników, których zwalczanie jest wyjątkowo trudne. Pomimo dostępności na rynku różnych środków ochrony roślin do walki ze zwójkami, dobór optymalnego preparatu utrudniają restrykcje dotyczące poziomu pozostałości w owocach oraz ochrony owadów pożytecznych.

Problemy te może rozwiązać zastosowanie substancji czynnej chlorantraniliprol, znanej pod nazwą handlową Rynaxypyr®, stosowanej m.in. w preparacie Coragen® 200 SC >> SPRAWDŹ! Badania polowe wykazały, że Coragen® 200 SC aplikowany w fazie składania jaj wykazuje długotrwałe działanie jajobójcze i larwobójcze oraz posiada krótki okres karencji i niski poziom pozostałości. Innym preparatem, który można stosować do zwalczanie zwójek w sadach jest Exirel® >>SPRAWDŹ! oparty na substancji czynnej CYAZYPYR®.

Polecamy także: