Mszyce w sadach jabłoniowych – kiedy zwalczać?

Mszyce są grupą szkodników, które stanowią poważne zagrożenie w sadach jabłoniowych. W trakcie jednego sezonu wegetacyjnego mogą rozwijać nawet do dwudziestu pokoleń. Niezwalczane mszyce, przy dużym nasileniu, powodują znaczne straty gospodarcze. Które gatunki mszyc można spotkać w sadach jabłoniowych? Jak i kiedy najlepiej zwalczać mszyce w sadach jabłoniowych?

Mszyce w sadach jabłoniowych

W sadach występują następujące gatunki mszyc:

  • Mszyca jabłoniowo-babkowa Dysaphis plantaginea
  • Mszyca jabłoniowa Aphis pomi
  • Mszyca jabłoniowo-zbożowa Rhopalosiphum insertum
  • Bawełnica korówka Eriosoma lanigeru

Najgroźniejsze gatunki mszyc w sadach jabłoniowych

Mszyca jabłoniowo-babkowa jest powszechnym i zarazem najgroźniejszym gatunkiem zasiedlającym sady jabłoniowe. Żerujące szkodniki uszkadzają zarówno liście, pędy jak i zawiązki owoców, wskutek czego owoce tracą wartość konsumpcyjną.

Kolejnym z bardzo groźnych szkodników, które atakują młode sady jabłoniowe jest bawełnica korówka. Występuje powszechnie w całym kraju, a jej znaczenie gospodarcze sukcesywnie wzrasta. Szkodniki te żerują na kambium, tj. miazdze twórczej, na odrostach korzeniowych, ogonkach liściowych oraz unerwieniu liści.

Mszyca jabłoniowa jest gatunkiem występującym głównie na jabłoni, chociaż czasem spotykana jest również na gruszy. Gatunek ten uszkadza pędy i liście osłabiając ich wzrost, przez co jest szczególnie niebezpieczny dla młodych drzew. Mszyca jabłoniowa rozwija do dwudziestu pokoleń w sezonie.

Inne gatunki mszyc zagrażających sadom jabłoniowym  

Ze względu na krótki okres żerowania na jabłoni, mszyca jabłoniowo-zbożowa stanowi mniejsze zagrożenie dla sadów niż pozostałe gatunki mszyc. Żerujące szkodniki powodują uszkodzenia liści, pędów oraz zawiązków owoców.

Kiedy zwalczać mszyce w sadach jabłoniowych?

W celu stwierdzenia optymalnego terminu zwalczania mszyc w sadach jabłoniowych niezbędne jest prowadzenie regularnych lustracji. Mszyce, w zależności od gatunku, mogą rozwijać do dwudziestu pokoleń w sezonie i żerować do późnego lata.

Lustracja mszycy jabłoniowo-babkowej

Prowadzenie lustracji zaleca się w momencie ukazania się pierwszych liści oraz po kwitnieniu. W pierwszym terminie sprawdza się po dwadzieścia pąków z losowo wybranych dziesięciu drzew w sadzie.

Próg zagrożenia stanowi dziesięć pąków z mszycami w próbie dwustu pąków. Po kwitnieniu zaleca się lustrację pięćdziesięciu losowych drzew, prowadzoną raz w tygodniu. Próg szkodliwości stanowi jedno drzewo porażone przez mszyce w próbie pięćdziesięciu drzew.

Mszyca jabłoniowa – lustracja

Lustracje sadów powinny być prowadzone w dwóch terminach, w momencie ukazania się pierwszych liści oraz po kwitnieniu. W przypadku pierwszego terminu sprawdza się po dwadzieścia pąków z losowo wybranych dziesięciu drzew. Próg zagrożenia stanowi dziesięć pąków porażonych przez tego szkodnika na dwieście pąków.

W drugim terminie zaleca się sprawdzanie w próbie pięćdziesięciu drzew po trzy długopędy. Próg zagrożenia stanowi piętnaście porażonych pędów w próbie stupięćdziesięciu pędów.

Lustracja mszycy jabłoniowo-zbożowej

Monitorowanie sadów pod kątem mszycy jabłoniowo-zbożowej powinno się rozpocząć w momencie pojawienia się pierwszych liści. W tym celu w próbie dwadzieścia drzew sprawdza się losowo po dziesięć pąków.

Próg zagrożenia stanowi stwierdzenie sto pąków porażonych przez mszyce w próbie dwustu pąków.

Bawełnica korówka – jak monitorować?

Lustracje sadów pod kątem bawełnicy korówki powinno prowadzić się w dwóch terminach przed kwitnieniem drzew oraz od sierpnia do połowy października. Próg zagrożenia to dwa drzewa z koloniami tego szkodnika w próbie pięćdziesiąt drzew.

Mszyca jabłoniowo-babkowa (Dysaphis plantaginea)

Jak zwalczać mszyce w sadach jabłoniowych?

Zwalczanie mszyc powinno odbywać się po przekroczeniu przez szkodniki progu zagrożenia. Wartości dla poszczególnych gatunków mszyc podano powyżej. Na dzień dzisiejszy zarejestrowanych i dopuszczonych w Polsce do zwalczania tej grupy szkodników w jabłoniach jest czterdzieści osiem preparatów opartych na bazie dziesięciu substancji czynnych, takich jak: acetamipryd, pirymikarb, lambda-cyhalotryna, cypermetryna, deltametryna, tau-fluwalinat, flupyradifuron, flonikamid, azadyrachtyna oraz pyretryny.

Polecamy także: