Plantacja rzepaku ozimego – Co może jej zagrażać?

Pomimo, że w listopadzie może już padać śnieg, wciąż jest to jesień. W tym okresie plantacja rzepaku ozimego narażona jest na wiele niebezpieczeństw. Nadal trzeba mieć się na baczności i uważnie doglądać upraw. W listopadzie rzepakowi mogą zagrażać zarówno samosiewy zbóż, jak i naloty śmietki kapuścianej. Są to poważne problemy dla plantacji tej rośliny. Brak odpowiedniej reakcji z naszej strony może doprowadzić do dużych strat ekonomicznych.

Plantacja rzepaku ozimego a samosiewy zbóż

Samosiewy zbóż, podczas jesieni, stanowią jeden z istotniejszych problemów w uprawie rzepaku ozimego. Nie można ich lekceważyć. Szkód w plantacji, które one wyrządzą rzepak już nie nadrobi. Pamiętaj, aby zwalczać nie tylko samosiewy zbóż ozimych, ale i jarych. Te drugie mogą nie przetrwać zimy, ale na jesieni są w stanie wyrządzić duże szkody na plantacji rzepaku. Są niezwykle konkurencyjne w stosunku do rośliny uprawnej, zużyją znaczne ilości wody oraz składników pokarmowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że niektóre odmiany pszenicy jarej i pszenżyta są przewódkowe, przez co bardzo dobrze zimują. Rzepak konkurując ze zbożami o zasoby środowiska nadmiernie wzrasta i wynosi szyjkę korzeniową jak najwyżej. Wszystko to, aby uzyskać dostęp do słońca. W wyniku tego radykalnej zmianie ulega pokrój rośliny, przez co plantacja rzepaku ozimego obniża zimotrwałość.

Kiedy wykonać zabieg

Redukcję zachwaszczenia powinno wykonać się już w momencie wschodów rzepaku. Jednak jeżeli z jakiegoś powodu zwlekało się z tym zabiegiem, w momencie gdy samosiewów jest zbyt dużo nie warto dalej zwlekać. Ten rodzaj zachwaszczenia zwalcza się stosując herbicydy z grupy graminicydów. Za najskuteczniejsze uważa się preparaty zawierające w swoim składzie chizalofop-p-etylowy, będący związkiem z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego.

Śmietka kapuściana – groźny szkodnik

Ta niewielka muchówka w uprawie rzepaku jest przyczyną ogromnych strat gospodarczych, gdyż jej larwy żerują w korzeniach i szyjce korzeniowej roślin kapustnych. W wyniku czego następuje wyniszczenie korzeni, a co za tym idzie obumieranie roślin. Śmietka kapuściana, w sprzyjających warunkach, może doprowadzić do wyniszczenia całej plantacji. Według prognoz nasilenie jej presji będzie wciąż wzrastać. Wszystko to, ponieważ od 3 lat w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz stosowania insektycydowych zapraw nasiennych zawierających neonikotynoidy, które sprawiały, że plantacja rzepaku ozimego była w stanie poradzić sobie z muchówką.

Rozwiązanie na śmietkę

Za najskuteczniejsze rozwiązanie uważa się prewencyjne dodawanie środków chwastobójczych przy okazji wykonywania wszystkich jesiennych zabiegów w rzepaku. W przypadku śmietki zwalcza się owady dorosłe, które nalatują na rzepak od września do listopada.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ochrony rzepaku koniecznie zapoznaj się z tym artykułem:

Polecamy także: