Etykiety ŚOR – jak czytać etykiety produktów?

Wszystkie środki ochrony roślin powinno stosować się zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi zasadami. To zapewnia maksymalną efektywność stosowania, a także bezpieczeństwo dla rolnika i maksymalne ograniczenie szkód dla środowiska naturalnego. Etykiety ŚOR zawierają najważniejsze informacje, które opracowują producenci. O czym dokładnie informują? Etykiety ŚOR – jak czytać?

Środki ochrony roślin a prawo

Wszystkie pestycydy przed dopuszczeniem do obrotu przez MRiRW muszą spełnić szereg warunków i wymogów. Jednym z takich wymogów jest załączenie profesjonalnej etykiety, która powinna być opracowana w języku polskim. To jeden z elementów, który ogranicza ryzyko zakupu ŚOR z niepewnego, nielegalnego źródła. Jednocześnie determinuje zastosowanie środka oraz sposób jego użycia.

Co zawiera etykieta ŚOR? 

Pierwsze informacje, które znajdują się na etykiecie to nazwa własna pestycydu, napisana wielką literą oraz nazwa substancji aktywnie czynnej (z małej litery). Ma to znaczenie dla rolnika, gdyż w sprzedaży dostępnych jest wiele różnych preparatów, ale zawierających takie same substancje aktywnie czynne.

Niektóre środki ochrony roślin zawierają kilka związków. Dlatego przy wyborze pestycydów zwraca się uwagę na ich skład i przeznaczenie oraz dopuszczenie do ochrony konkretnych upraw.  Pod nazwą i składem znajduje się informacja o zezwoleniu MriRW na obrót.

Etykiety ŚOR jak czytać?

Kolejne istotne informacje:

Forma użytkowa preparatu – wszystkie środki ochrony roślin mają dwu literowe oznaczenie znajdujące się po prawej stronie za nazwą. Określają postać pestycydów. Na przykład zawiesiny są oznaczone jako WP, WG, SC, emulsje to EC, EG, EW, SE, a roztwory to SL, SP, SG. Granule to GR, a pasta to PA. Oznaczeń jest oczywiście znacznie więcej.

Przeznaczenie – informuje na jaki rodzaj agrofagów – szkodniki, choroby, gatunki chwastów, itp. – dany środek pomaga i w jakich uprawach jest dopuszczony.

Dawkowanie – informuje, ile substancji aktywnie czynnej należy zastosować na określoną ilość wody, np. 100 litrów. Producenci dostosowują ją do konkretnych upraw, czy gatunków. W etykiecie podana jest także maksymalna liczba zabiegów w danym sezonie przy użyciu substancji znajdującej się lub znajdujących się w składzie preparatu. Warto pamiętać, by stosować ŚOR naprzemiennie, najlepiej preparatami zawierającymi ciecze robocze należące do różnych grup związków. To ogranicza ryzyko nabierania mechanizmów odpornościowych przez choroby, szkodniki i chwasty.

Okres karencji i prewencji – pierwszy termin informuje o najwcześniejszym terminie zbioru po wykonaniu zabiegu ochronnego. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta to prewencja. Terminy mogą znacznie różnić się w zależności od rodzaju użytego środka, a także upraw.

Zwroty dotyczące niebezpieczeństwa i sposobu użycia. Każdy pestycyd posiada szereg oznaczeń liczbowo-literowych, które określają potencjalne niebezpieczeństwo. Przykłady: H302 – Działa szkodliwie po połknięciu, P264 – Dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu, H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chociaż zazwyczaj są oczywiste, muszą być podane ze względów prawnych.

Sposób użycia, a także przechowywania. Etykieta ŚOR zawiera najważniejsze informacje dotyczące sposobu sporządzania cieczy roboczej, postępowania z resztkami cieczy i mycia aparatury, warunków bezpiecznego stosowania, a także przechowywania.

Jeśli środek ochrony roślin nie ma etykiety?

Nie należy kupować środków ochrony roślin, które nie mają etykiety. Ani tych, które nie mają jej w ogóle, ani takich, gdzie dołączona etykieta nie jest w języku polskim. Jeśli dojdzie to takiej sytuacji, że ŚOR nie ma etykiety, należy bezzwłocznie skontaktować się z dostawcą. Zanim sytuacja wyjaśni się lepiej zrezygnować ze stosowania takiego produktu.

Rolnik jest zobowiązany do stosowania się do instrukcji zawartych na etykietach ŚOR. To nie są sztuczne zasady, lecz ważne wytyczne. Maksymalizują efektywność zabiegu, ograniczają zagrożenie dla osoby wykonującej zabieg, a także minimalizują szkodę dla przyrody. Każdy plantator powinien zapamiętać, że środki ochrony roślin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami na etykiecie.

 

 

 

Polecamy także: