Skośnik buraczak zwalczanie

Jednym ze stosunkowo nowych szkodników w uprawie buraka jest skośnik buraczak. Zwalczanie tego szkodnika do niedawna było praktycznie niemożliwe przez brak zarejestrowanych preparatów. Na szczęście sytuacja zmieniła się, a plantatorzy zyskali nowe narzędzia do walki ze skośnikiem buraczakiem. Co warto wiedzieć na temat skośnika buraczaka, aby móc skutecznie ochronić swoją plantację?

Monitoring skośnika buraczaka 

W wyniku ocieplenia klimatu w uprawie buraka pojawiły się nowe zagrożenia, takie jak m.in. skośnik buraczak. Zwalczanie skośnika buraczaka wymaga od plantatorów szybkich i zdecydowanych działań poprzedzonych starannym monitoringiem upraw.

Ze względu na skryty tryb życia skośnika buraczaka i mało charakterystyczne objawy żerowania monitoring występowania na plantacji jest utrudniony. Uszkodzenia roślin spowodowane przez skośnika buraczaka łatwo można pomylić z tymi zrobionymi m. in. przez zwójki, nieprawidłowe zastosowanie herbicydów czy niedobór boru.

Jak monitorować skośnika buraczaka?

Do monitorowania pojawu motyli skośnika buraczaka zaleca się stosowanie pułapek feromonowych już od wiosny. Należy pamiętać, że w sprzyjających warunkach, w sezonie wegetacyjnym, mogą wystąpić nawet cztery pokolenia skośnika buraczaka.

W celu stwierdzenia obecności larw szkodnika zaleca się prowadzenie lustracji roślin, w ilości około 100-150 na plantacjach do 2 ha. Natomiast w przypadku większych areałów należy zwiększyć liczbę obserwacji o 1 na każdy ha.

Obecnie brak jest ustalonych progów ekonomicznej szkodliwości dla skośnika buraczaka.

Skośnik buraczak – szkody

Żerujące gąsienice skośnika buraczaka uszkadzają liście, tworząc tunele, co hamuje wzrost roślin i obniża plony buraków cukrowych nawet o 50 proc. Na plantacjach, na których nie prowadzono chemicznego zwalczania skośnika buraczaka obserwuje się rozległe uszkodzenia ogonków liściowych i główki. Uszkodzenia te przyczyniają się do gnicia korzeni i obniżenia polaryzacji wynoszącej nawet  11 proc.

Skośnik buraczak zwalczanie – metody agrotechniczne

Oprócz stosowania insektycydów, w celu ograniczenia liczebności skośnika buraczaka należy wykorzystywać metody agrotechniczne.

Głęboka orka

Zabieg głębokiej orki przeprowadzony jesienią pozwala na ograniczenie populacji skośnika buraczaka w kolejnym sezonie wegetacyjnym. Wydobyte na powierzchnię poczwarki lub gąsienice padają ofiarą ptaków lub giną wskutek niskich temperatur.

Przyorywanie resztek pożniwnych

Przyorywanie resztek pożniwnych pozwala na zniszczenie pozostałości roślin po zbiorach, a także pozbawia skośnika buraczaka zimowego schronienia.

Stosowanie płodozmianu

Przerwa w uprawie buraka na danym polu, na co najmniej trzy lata, utrudnia rozwój szkodnika.

Zwiększenie normy wysiewu

W wyniku tego zabiegu agrotechnicznego powstaje nieprzyjazny mikroklimat dla rozwoju szkodników, w tym oczywiście dla skośnika.

Skośnik buraczak zwalczanie chemiczne

Do niedawna zwalczanie chemiczne skośnika buraczaka było bardzo utrudnione, a wręcz niemożliwe ze względu na brak zarejestrowanych preparatów. Na szczęście sytuacja poprawiła się, a plantatorzy buraka zyskali nowy, skuteczny sposób na walkę z tym szkodnikiem.

Preparatem na stałe zarejestrowanym przeciwko skośnikowi burczakowi jest Coragen® 200 SC <<< SPRAWDŹ! Coragen®200 SC to insektycyd oparty na substancji czynnej chlorantraniliprolu, należącej do grupy antranilowych diamidów. Preparat wykazuje działanie selektywne i jest bezpieczny dla owadów pożytecznych. Śmierć szkodników następuje w przeciągu dwóch- czterech dni od wykonania oprysku.

 

Polecamy także: